Lectoraat Cybersafety

​​​​​​Het lectoraat Cybersafety wordt vormgegeven door de Politieacademie en NHL Hogeschool. Via onderzoek wil het lectoraat een bijdrage leveren aan de veiligheid in de digitale wereld en de slagkracht van politie en justitie daarin vergroten. Zij richt zich daarbij op het beschrijven en begrijpen van problemen met cybersafety en het functioneren van politie en justitie op dat gebied. Politie en justitie hebben een kennisachterstand op het gebied van veiligheid op internet. Doel van het onderzoek is de kennisachterstand verkleinen en het repertoire aan effectieve werkwijzen vergroten. Daarnaast wil het lectoraat een bijdrage leveren aan de educatie van politiemensen door onderwijs aan te bieden op het terrein van politie en politiemanagement. Wouter Stol: 'Werken aan veiligheid in cyberspace moet een gewoon onderdeel worden van het werk van alle politiemensen en hun partners.' Speerpunten in het onderzoek van het lectoraat zijn: ‘trends in cybercrime’, ‘jeugd en cybersafety’ en ‘bedrijf en cybersafety’.

Bedrijven, overheden en non-profitorganisaties met onderzoeksvragen op het gebied van cybersafety kunnen ook terecht bij het Cyber Science Center. Het center is een samenwerkingsverband van NHL Hogeschool, Politieacademie en Open Universiteit. In het center bundelen wetenschappers vanuit zeer diverse vakgebieden hun krachten om complexe veiligheidsvraagstukken rondom digitalisering te onderzoeken en zo bij te dragen aan praktijkoplossingen. Op de website www.cybersciencecenter.nl is meer informatie over het Cyber Science Center te vinden.

 

Lectoren op NHL Hogeschool
Cybersafety,lector Wouter Stol in Dossier GLD
Agent online opo zoek naar daders cybercrime