Publicaties

Hieronder vindt u recent afgeronde onderzoeken van (medewerkers van) het lectoraat.
Ga hier naar een uitgebreider overzicht van publicaties van (medewerkers van) het lectoraat. Ga hier naar publicaties van alle lectoraten in de catalogus van de Mediatheek van de Politieacademie.

 

The Best of Three Worlds. Op weg naar een duurzame aanpak woninginbraken: Succesfactoren ontrafeld 

Drs. J. M. Lam,  Drs. A. Rottenberg, M.A.R. Sinke BBA, Drs. E.Y. Tigchelaar en Dr. N. Kop. In opdracht van Ministerie van Veiligheid & Justitie en de Nationale Politie.

Download hier de publicatie.

160608 16-048 Cover.jpgHandelen naar waarheid: sterke- zwakteanalyse van de opsporing

Politie en Openbaar Ministerie stellen in de Contourennota versterking opsporing vast dat diverse ontwikkelingen de rechtshandhaving, en daarmee de opsporing, voortdurend voor nieuwe uitdagingen stellen. Deze uitdagingen zijn inmiddels zo groot, dat van politie en OM een fundamentele herbezinning op de opsporing wordt gevraagd. Het boek Handelen naar waarheid is een verslag van de zoektocht van de auteurs in samenwerking met veel betrokken collega’s, om de werkelijkheid onder ogen te zien. De conclusie is dat versterking van de opsporing dringend nodig is, maar het maakt ook zichtbaar dat de richting en energie van de verandering zullen voortkomen uit de benoemde sterktes:de betrokkenheid, vindingrijkheid en het doorzettingsvermogen van veel collega’s en de vele vernieuwende beste werkwijzen.
Download hier een digitaal exemplaar

Who to follow? De Nationale Politie in tijden van radicalisering op sociale media

Een verkennend onderzoek naar de invloed van sociale media op het radicaliseringsproces en de wijze waarop de Nationale Politie gebruik maakt van sociale media in haar processen.
Masterscriptie Shadé A.S. Michiels
Download hier de masterscriptie

B3W: een geoliede machine?

Een onderzoek naar de effectiviteit van de aanpak van woninginbraken. Drs. J. M. Lam,  Drs. A. Rottenberg, M.A.R. Sinke BBA, Drs. E.Y. Tigchelaar en Dr. N. Kop. In opdracht van Ministerie van Veiligheid & Justitie en de Nationale Politie. Centrale vraag: Welke factoren zijn van belang om te komen tot een effectieve preventie en aanpak van woninginbraken?
Download hier deze publicatie

Ruimte voor professionaliteit en verbetering in de opsporing

Een praktijkonderzoek met participatie van negen ontwikkelteams.
In dit praktijkonderzoek is met medewerkers werkzaam in de opsporing, onderzocht wat zij zelf doen om tot verbeteringen te komen, die de kwaliteit van de opsporing binnen de politie versterken.
Lees meer

Mentale weerbaarheid van kinderpornorechercheurs

In oktober 2012 zijn binnen de Nationale Politie elf Teams Bestrijding Kinderporno & Kindersekstoerisme (TBKK) opgericht. Waar rechercheurs in het verleden 'kinderpornozaken' naast andere zedenwerkzaamheden uitvoerden, richt men zich in het TBKK uitsluitend op het opsporen van kinderpornografie en kindersekstoerisme...
lees meer

'Mentale weerbaarheid van kinderpornorechercheurs: Een studie over duurzame uitoefening van deze recherchefunctie' (Sollie & Kop, 2015)

Fraude ontrafeldFraude ontrafeld 

Fraude leidt tot grote financiële, emotionele en psychische schade bij slachtoffers en schaadt het vertrouwen van burgers, bedrijven en overheden in het economische stelsel.Echter, een effectieve bestrijding van een fenomeen als fraude is niet mogelijk zonder kennis over het ontstaan, het verloop en de afloop daarvan... lees meer
Fraude ontrafeld. Een studie naar de werkwijzen en drijfveren van fraudeurs. Alan Kabki.
Klik hier voor een digitaal exemplaar. 

 

Effectsturing binnen de politie

In deze strategie wordt het belang aangetoond van effectsturing boven dat van sturing op directe resultaten. Omdat er nog weinig bekend is over de uitwerkingen van deze strategie binnen de dagelijkse politiepraktijk en (lange termijn)effectmeting in het algemeen, werd hiernaar een onderzoek uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het lectoraat Criminaliteitsbeheersing & Recherchekunde...
lees meer
Maxime Boegem & Rosanne Brouwer. Begeleiding: Dr. Nicolien Kop, lector Criminaliteitsbeheersing & Recherchekunde, Politieacademie is hier te downloaden.

Irish travellersIrish Travellers: wat weten we ervan?

Dit onderzoek is ontsproten uit de politiepraktijk. Problematiek die geassocieerd wordt met Irish Travellers blijkt veel (politie-) professionals een doorn in het oog. Tegelijkertijd is er een gebrek aan kennis over de achtergronden van Irish Travellers en ontbreekt inzicht in de aard van de problematiek... lees meer
Download direct deze publicatie

 

Opsporing bij evenementen

Het aantal evenementen in Nederland is de voorbije jaren fors gegroeid. In opdracht van de politie onderzocht de Politieacademie in een driejarig actie-onderzoek hoe de kwaliteit van de politiebetrokkenheid bij evenementen verder kan verbeteren... lees meer
Download direct deze publicatie
Het boek is hier te bestellen
 

BabbeltrucBabbeltrucs grote impact op veelal bejaarde slachtoffers

‘Babbeltruc’, het klinkt gemoedelijk, maar het delict heeft vaak grote impact op de veelal hoogbejaarde slachtoffers.  Ouderen worden vooral slachtoffer omdat er bij hen veel te halen valt zoals sieraden en contant geld... lees meer
Download direct deze publicatie

 

Burgers positief over participatie bij opsporing 

Burgers zijn positief over het feit dat de politie hen betrekt bij de opsporing. Het onderzoek is onderdeel van een breder onderzoek, tgo.nl, dat opgedane ervaringen met het concept co-creatie bij politieonderzoeken.nl en onderzoekzuiderdiep.nl verder wil ontwikkelen om te komen tot een nieuwe aanpak ten aanzien van het online plaatsen van een actueel opsporingsonderzoek... lees meer 
Download direct de publicatie


M-waarde

Een onderzoek naar de bijdrage van Meld Misdaad Anoniem aan de politionele opsporing. Van oudsher is de politionele opsporing afhankelijk van de medewerking van burgers voor het verkrijgen van informatie... lees meer 
klik hier voor meer informatie.


CoverAanpak multi-problematiek bij gezinnen met een Roma-achtergrond

Multi-problematiek binnen gezinnen met een Roma-achtergrond is zeer complex. Dit kennisfundament, ontwikkeld in opdracht van het ministerie van V&J biedt handvatten voor de aanpak van de bestaande problematiek... lees meer
Download direct deze publicatie

Stop de diefStop de dief! Onderzoek naar een betere aanpak van woninginbraken

Er is in de literatuur veel te vinden over de wijze waarop woninginbraken gepleegd worden, wie slachtoffer worden en wat eigenschappen van daders zijn...    
 

Van opsporing naar criminaliteitsbeheersingVan opsporing naar criminaliteitsbeheersing. Vijf strategische implicaties

Kop, N (2012) (lectorale rede)
De opsporing maakt een sterke verandering door. Behalve politie en justitie hebben ook andere partijen hun verantwoordelijkheid....lees meer
Download direct deze publicatie

Joint investigations teamsJoint Investigation Teams

Sollie, H. & Kop, N. (2012)
Het Europese antwoord op grensoverschrijdende criminaliteit zijn Joint Investigation....lees meer
Download direct het onderzoek
           

Administratieve lastendruk bij opsporingAdministratieve lastendruk bij opsporing

Duijneveldt, I., Haagsma, J., Klein Haneveld, R., Knapp, M., Kop, N., Smidts, I, Snel, G. & Wilders, O. (2012)
In opdracht van het ministerie van Veiligheid & Justitie is een nulmeting uitgevoerd om te kijken hoe....lees meer

Grensoverschrijdende informatie-uitwisseling tussen Nederlandse en Duitse opsporingsinstanties

Sollie, H. & Kop, N. (2011)
Binnen de Europese Unie zijn allerlei initiatieven ontplooid om informatie-uitwisseling tussen....lees meer
Download direct het onderzoek

Opsporing belichtOpsporing belicht

Kop, N., Wal, R. van der & Snel, G. (2011)
Dit boek geeft een brede schets van de ontwikkelingen in de opsporing, waarbij diverse....lees meer 
Download direct het onderzoek

Bundeling van krachtBundeling van kracht

Kop, N. & Giels, B. (2011)
De omgeving waarin de politie opereert is aan grote veranderingen onderhevig en dat geldt ook voor....lees meer

Een wereld te winnen, pdf (nieuw venster)Een wereld te winnen

Snel, G., & Tops, P. (Eds.). (2011)
Dit boekje gaat in op een aantal aspecten van het gebruik van sociale media door de politie, namelijk....lees meer
Download direct het onderzoek
        
Voor M. in actie 

Voor M. in actie

Kuik, M. van, Schreuders, S. & Kop, N. (2011)
Meld Misdaad Anoniem (M.) is een van de organisaties die zich landelijk bezig houdt met....lees meer

De inzet van Joint Investigation Teams bij Nederlands-Duitse opsporingssamenwerking

Sollie, H., Snel, G. & Kop, N. (2011)
Hoewel sommige landen regelmatig gebruik maken van Joint Investigation Teams, bijvoorbeeld....lees meer
Download direct het onderzoek

Blikwisseling politiele opsporing in Nederland Blikwisseling politiële opsporing in Nederland

Kop, N., & Struijs, J. (2010)
In deze blikwisseling wordt ingegaan op bouwstenen voor een nieuwe visie op de opsporing. Het doel....lees meer

Toestand en toekomst van de opsporingToestand en toekomst van de opsporing

Kop, N., & Tops, P. (Eds.). (2010)
Gaat in op de toekomst van de politiële opsporing. In het eerste deel staan de toestand en toekomst....lees meer
Cover Opsporing belicht