Onderwijs

Het lectoraat werkt nauw samen met het onderwijs. Medewerkers van het lectoraat geven met name colleges binnen de School voor Recherche (Master recherchekunde) en de School voor Hogere Politiekunde (bachelor en masteropleidingen). Ook begeleiden zij studenten van deze opleidingen bij het doen van onderzoek. Onderzoeken van studenten sluiten veelal aan bij de strategische onderzoeksagenda van de Politieacademie en de onderzoeksportefeuille van het lectoraat. Ook docenten worden betrokken bij onderzoeken van het lectoraat; zij nemen zitting in begeleidings- en adviescommissie, voeren onderzoek uit of schrijven artikelen.

Het lectoraat participeert ook in onderwijsontwikkeling en professionalisering van de politiepraktijk onder andere door het beschikbaar stellen van haar onderzoeksresultaten.

Het lectoraat participeert in de ontwikkeling van nieuw opsporingsonderwijs en de voorbereiding en invulling van themadagen van de School voor Recherche. Opsporingsdocenten worden waar mogelijk betrokken bij de onderzoeken van het lectoraat door zitting te nemen in een begeleidings- of adviescommissie, daadwerkelijk onderzoek uit te voeren of een artikel te schrijven. Onderzoeksresultaten van het lectoraat worden verwerkt in de politiepraktijk en het onderwijsaanbod. In de rechterkolom staat een overzicht van het onderwijsaanbod van de Politieacademie dat aansluit bij dit lectoraat.