Medewerkers

Nicolien KopDr. Nicolien Kop, psycholoog en lector Criminaliteitsbeheersing & Recherchekunde. Sinds begin jaren ’90 doet zij op breed terrein onderzoek bij en naar de politie. In 1999 promoveerde zij op een onderzoek naar de interactie tussen de politie en het publiek. Hiervoor draaide zij intensief mee in de noodhulp. Verder heeft zij (onder andere) onderzoek verricht ten behoeve van het Nationaal Dreigingsbeeld zware en/of georganiseerde criminaliteit, naar maatschappelijke trends en criminaliteitsrelevante factoren, naar de inzet van bijzondere opsporingsmiddelen, het runnen van informanten in de bovenwereld, het heimelijk gadeslaan van subjecten, criminele infrastructuren en het belang van diversiteit in het politiewerk.

Klik hier voor de publicatielijst van Nicolien Kop.

 
Ronald van der WalDr. Ronald van der Wal is historicus en onderzoeker bij het lectoraat Criminaliteitsbeheersing en Recherchekunde. In 2002 promoveerde hij op een onderzoek naar militaire bijstand bij de handhaving en het herstel van de openbare orde in Nederland in de negentiende en begin twintigste eeuw. Vanaf 2001 werkt hij als onderzoeker bij de Politieacademie. Hij verrichtte onderzoek naar de geschiedenis van de Nederlandse politievakbeweging en het politieonderwijs. Na dit onderzoek richtte hij zich vooral op de actualiteit en deed hij onderzoek naar de situatie in probleemwijken, de maatschappelijke integratie van de politie, de mogelijkheden van grootschalig interetnisch geweld in Nederland, het Nationaal Dreigingsbeeld, de aanpak van illegaal vuurwerk en het belang van diversiteit in politiewerk. 

Klik hier voor de publicatielijst van Ronald van der Wal.


Sanne BoesSanne Boes MSc, is criminoloog en als promotie-onderzoeker verbonden aan het lectoraat Criminaliteitsbeheersing & Recherchekunde. Ter afsluiting van haar studie criminologie schreef zij een scriptie over Stichting Meld Misdaad Anoniem als vorm van burgerparticipatie op het gebied van sociale veiligheid. Sinds 2011 is zij werkzaam bij het lectoraat, waarbij zij onder andere heeft geparticipeerd in een onderzoek naar de waarde van anonieme meldingen voor de opsporing. Per april 2012 is zij gestart met een promotieonderzoek naar de detectie, opsporing en vervolging van fraude binnen het Kennisprogramma Veiligheid Digitaal Betalingsverkeer. Dit programma is een samenwerkingsverband tussen de bancaire sector, de Politieacademie en het Programma Aanpak Cybercrime. De uitvoering van het programma gebeurt door het lectoraat Criminaliteitsbeheersing & Recherchekunde, de Open Universiteit en de NHL Hogeschool. Betrokken promotoren zijn Prof. dr. Wouter Stol en Prof. mr. dr. Evert Stamhuis.
 

Jurjen Jansen MSc. is communicatiewetenschapper en als promovendus verbonden aan het Kennisprogramma Veiligheid Digitaal Betalingsverkeer; een samenwerkingsverband tussen de bancaire sector, de Politieacademie en het Programma Aanpak Cybercrime. Zijn promotieonderzoek, dat per 1 juli 2013 is gestart, richt zich op klanten van banken en de veiligheid van het digitaal betalingsverkeer. Daarin wordt hij begeleidt door prof. dr. Wouter Stol en dr. Nicolien Kop. In 2007 studeerde hij af in Communication Studies aan de Universiteit Twente. In zijn studie heeft hij zich gespecialiseerd in New Media, Research & Design. Van 2007 tot en met 2010 was Jurjen als onderzoeker verbonden aan de Universiteit Twente waar hij wetenschappelijk onderzoek deed naar de elektronische overheid. Sinds 2010 is Jurjen werkzaam voor het lectoraat Cybersafety. Als onderzoeker werkte hij mee aan projecten over jeugd & cybersafety, over de aard en omvang van cybercrime onder Nederlandse burgers en over de digitale veiligheid van het midden- en kleinbedrijf.


Koen GeijsenKoen Geijsen MSc MSc is promovendus in de forensische psychologie aan de Politieacademie en de Universiteit Maastricht en is tevens politieagent bij de Eenheid Amsterdam. Het doel van zijn promotieonderzoek is om de prevalentie van kwetsbare verdachten die bij de Nederlandse politie verblijven te verkennen. Daarnaast onderzoekt hij het verhoor van kwetsbare verdachten en de invloed van de omgeving van een politiecellencomplex en de juridische context (nationaal en internationaal) van kwetsbare verdachten. Hij wordt daarbij begeleid door prof. dr. Corine de Ruiter, hoogleraar Forensische Psychologie aan de Universiteit Maastricht en dr. Nicolien Kop, lector Criminaliteitsbeheersing en Recherchekunde aan de Politieacademie.

Drs. Jerôme Lam is psycholoog en als onderzoeker werkzaam bij het lectoraat Criminaliteitsbeheersing & Recherchekunde. In 2004 studeerde hij af met een onderzoek naar de effecten van groepslidmaatschap op retributieve rechtvaardigheid.
Sinds 2005 is hij werkzaam bij de Politieacademie, waar hij begonnen is bij de afdeling Werving en selectie. In 2009 is Jerôme overgestapt naar de School voor Politiekunde in Den Haag als leerprocesbegeleider. Vanaf 2013 heeft hij daarnaast meegewerkt aan diverse onderzoeken bij het lectoraat, waaronder Ruimte voor Professionaliteit en Verbetering in de Opsporing, de Peer Review Werkvoorbereiding bij opsporing Oost en de effectiviteit van de aanpak van woninginbraken. Sinds augustus 2015 werkt hij voltijd als onderzoeker aan de Politieacademie, waar hij onder meer onderzoek doet naar de aanpak van woninginbraken en ondermijning.

Drs Henk Greven is socioloog en werkzaam als onderzoeker bij de Politieacademie. Hij is eerder vanuit de politie gedetacheerd geweest bij de Vrije Universiteit Amsterdam. Daar heeft hij meegewerkt aan een onderzoek over interactie tussen politieambtenaren en burgers in een multiculturele wijk in Amsterdam en aan een artikel over de verschillen tussen de gecentraliseerde nationale politie in Nederland en de gedecentraliseerde politie in Engeland en Wales.

Gea de Groes werkt bij de Politieacademie. Sinds oktober 2014 is zij betrokken bij diverse onderzoeken, waaronder aanpak ondermijning, maatschappelijk barrièremodel ondermijning, doorontwikkeling gebiedsscan, optreden politie bij mogelijk dreigende gevaarssituatie & opschalen/ afschalen bij SGBO en GRIP.


 


 

Barbara Bannink MA is politievrouw en sinds september 2015 als promovendus verbonden aan het lectoraat Criminaliteitsbeheersing & Recherchekunde. In 2012 rondde zij haar Masteropleiding Filosofie in Bedrijf aan de Vrije Universiteit Amsterdam af met de scriptie 'Is tegenspraak te organiseren.' Haar promotieonderzoek richt zich op de persoonsgerichte aanpak binnen ondermijnende criminaliteit. Zij doet dit onder begeleiding van dr. Nicolien Kop en prof.dr. Toine Spapens. Daarnaast maakt zij deel uit van de onderzoeksgroep Aanpak ondermijning gelieerd aan de Politieacademie.

 

 roelboon.jpgDrs. Roel Boon MCI is psycholoog en recherchekundige. Na het cum laude afronden van de studie Cognitieve Psychologie aan de Universiteit Leiden is Roel sinds 2009 werkzaam bij de politie. Een logische stap voor een psycholoog? Roel vindt van wel: “De opsporing is onlosmakelijk verbonden met psychologie, meer specifiek met het geheugen van getuigen en verdachten. Rechercheurs dienen zo zorgvuldig mogelijk met geheugensporen om te gaan.” Als operationeel specialist zette hij voor de politie het project Verbeteren van Getuigenverklaringen op en is hij grondlegger van de eWitness (een prototype voor het minimaliseren van menselijke fouten in het getuigenverhoor). Daarnaast haalde hij samen in samenwerking met het team Verhoor en de Universiteit Maastricht de Zelfrapportage voor Getuigen naar Nederland. Vanaf september 2015 is hij als wetenschappelijk onderzoeker verbonden aan de onderzoekslijn “technologie en informatiegebruik” van de politieacademie. Hierbinnen verricht hij onderzoek op het vakgebied verhoor. Roel is lid van de International Investigative Interviewing Research Group (iIIRG) en het Centre of Forensic Interviewing (CoFi).