Lopende onderzoeken

Persoonsgerichte aanpak ondermijning

Project: Persoonsgerichte aanpak bij ondermijnende criminaliteit

Doel: Een bijdrage leveren aan de verbetering van de wijze waarop de persoonsgerichte aanpak vorm krijgt in het algemeen en specifiek in de aanpak van ondermijnende criminaliteit.

Promotieonderzoeker: Barbara Bannink

Begeleiders: Nicolien Kop & Toine Spapens (Tilburg University)

Startdatum: november 2015

 

Technologie in de opsporing

Project: Politie, technologie en effectief informatiegebruik in de opsporing

Doel: Onderzoeksprogramma levert a) kennis over technologische ontwikkelingen in het veiligheidsdomein die relevant zijn voor effectief informatiegebruik in de opsporing; b) maakt inzichtelijk op welke wijze technologische ontwikkelingen die gericht zijn op informatiegebruik bijdragen aan de kwaliteit van de opsporing en c) indiceren / monitoren van nieuwe technologische toepassingen van informatiegebruik binnen specifieke onderdelen van de opsporing.

De onderzoeken die binnen dit programma lopen zijn: 1) De impact van technologische ontwikkelingen op de opsporing en 2) Technologiegebruik bij het verhoor en het verwerken van verbale data.

Opdrachtgever: Nationale Politie, Hans Schönfeld

Onderzoekers: Nicolien Kop, Christianne de Poot, Sander Ernst, Roel Boon, Hani Quint, Bas Mali

Startdatum: december 2015


Aanpak ondermijning

Project: Aanpak ondermijning

Doel: Onderzoeksprogramma dat kennis moet opleveren over het historische besef van het fenomeen ondermijning en de aanpak ervan; inzichtelijk moet maken wat het huidig antwoord is van de overheid op ondermijnende criminaliteit en wat er geleerd kan worden vanuit het buitenland en andere sectoren; zal leiden tot inzichten en next practices betreffende strategieën c.q. interventies.

Opdrachtgever: Nationale Politie, Landelijk programma Aanpak Ondermijning 

Onderzoekers: Nicolien Kop, Barbara Bannink, Wilma Bolt, Henk Greven, Gea de Groes, Jerôme Lam, Ronald van der Wal

Startdatum: september 2015

 

Inzet familierechercheurs MH17

Project: Inzet van familierechercheurs bij de ramp met de MH17

Doel: Doel van dit onderzoek is tweeledig. Ten eerste gaat het om zicht te krijgen op de inzet van familierechercheurs bij grootschalige incidenten zoals de ramp met de MH17, en ten tweede om het formuleren van good practices voor de inzet van familierechercheurs in de toekomst.

Opdrachtgever: Nationale Politie, Mevrouw P. Zorko & mr. L. Nieuwerth

Onderzoekers: Nicolien Kop, Esther van Dongen, Bircan Sengil, Esther Wap

Startdatum: mei 2015


Administratieve lasten BOB-domein

Project: Bestaande maatregelen en aanvullende businesscases (onnodige) administratieve lasten BOB-domein

Doel: Onderzoek naar het effect van de maatregelen op het gebied van de meest toegepaste BOB-middelen die in de periode 2011 tot heden zijn gerealiseerd of in gang zijn gezet om de werkprocessen bij de politie te verbeteren of te vereenvoudigen en die direct of indirect bijdragen aan de vermindering van de administratieve lasten in het totale opsporingsdomein.

Opdrachtgever: Ministerie van V&J

Onderzoekers: Nicolien Kop, Ronald van der Wal & Vincent Leeman

Partner: AEF

Startdatum: oktober 2014

 

Effectiviteit aanpak woninginbraken

Project: Effectiviteit aanpak woninginbraken

Doel: Doel van dit onderzoek om de effectiviteit van de huidige aanpak van woninginbraken in Nederland in brede zin inzichtelijk te maken.

Opdrachtgever: Ministerie van Veiligheid & Justitie

Onderzoekers: Nicolien Kop, Jerome Lam, Maarten Sinke, Adriaan Rottenberg & Eelco Tigchelaar

Startdatum: september 2014

 

Impactanalyses nieuwe Wetboek van Strafvordering

Project: Impactanalyses voor Politie als gevolg van nieuwe Wetboek van Strafvordering

Doel: Middels impactanalyses inzicht krijgen in de mogelijke knelpunten voor de bedrijfsvoering van de opsporing binnen de politie, de FIOD en de KMar in het voorgestelde nieuwe Wetboek van Strafvordering (WvSv)

Opdrachtgever: Ministerie van V&J/ NP

Onderzoekers: Nicolien Kop & Roel Holvast

Startdatum: september 2014
 

People at Risk during Police Interrogation: Different Perspectives on Vulnerable Suspects in the Netherlands

Project: Kwetsbare verdachten bij de politie: Een verkennend onderzoek in Nederland. 

Doel: Een verkenning van de prevalentie van kwetsbare verdachten die bij de politie verblijven, en de invloed van het politieverhoor, het verblijf in een cellencomplex en de juridische context op kwetsbare verdachten. Dit betreft een promotie-onderzoek.

Promotieonderzoeker: Koen Geijsen

Begeleiders: Corine de Ruiter & Nicolien Kop

Looptijd: 2014-2017

 

Mentale weerbaarheid opsporing

Project: Mentale weerbaarheid binnen de opsporing

Doel: De centrale onderzoeksvraag binnen dit project is welke factoren binnen de werkcontext van invloed zijn op de mentale weerbaarheid van rechercheurs en hoe dit welzijn duurzaam kan worden ontwikkeld. Specifieke aandacht gaat daarbij uit naar rechercheurs werkzaam bij Teams Bestrijding Kinderporno & Kindersekstoerisme (TBKK's), de Forensische Opsporing en Teams Grootschalig Optreden (TGO's) (laatstgenoemde is onder voorbehoud).

Promotieonderzoeker: Henk Sollie

Begeleiders: Nicolien Kop & Martin Euwema (KU Leuven)

Startdatum: Mei 2012

 

Georganiseerde cybercrime

Project: Georganiseerde cybercrime

Doel: Het leveren van een bijdrage aan de bestrijding van georganiseerde cybercrime, welke is gericht op het digitale betalingsverkeer. Dichterbij gelegen doel is het ontwikkelen van een 'barrièremodel' tegen dergelijke criminaliteit.

Promotieonderzoeker: Rutger Leukfeldt

Begeleiders: Wouter Stol & Nicolien Kop

Startdatum: April 2012

 

Veiligheid digitaal betalingsverkeer 

Project: Klanten van banken en veiligheid digitaal betalingsverkeer

Doel: Burgers en bedrijven die als klant van banken gebruikmaken van digitaal betalingsverkeer weerbaarder maken (bevorderen zelfredzaamheid). Hierbij staat samenwerking tussen politie, banken, burgers en wetenschap centraal.

Promotieonderzoeker: Jurjen Jansen 

Begeleiders: Wouter Stol & Nicolien Kop 

Startdatum: April 2012