Lectoraat Criminaliteitsbeheersing & Recherchekunde

Het lectoraat Criminaliteitsbeheersing & Recherchekunde verbindt wetenschap, politiepraktijk en politieonderwijs op het gebied van criminaliteit. Het lectoraat doet onderzoek naar de manier waarop die rechercheprofessie kan worden verbeterd, en ontwikkelt instrumenten die het beheersen c.q. bestrijden van criminaliteit effectiever maken.
Het lectoraat zoekt naar praktische oplossingen voor soms zeer complexe problemen en werkt samen met het rechercheveld en andere relevante partners aan een gedegen onderbouwing van de werkmethoden en strategieën in de opsporing. Het lectoraat geeft betekenis aan vernieuwing en verandering en draagt op die manier bij aan de ontwikkeling van het vakmanschap bij de recherche en in de opsporing. De drie centrale onderzoekslijnen van het lectoraat zijn: criminaliteitskunde, human intelligence (gericht op het inwinnen van informatie) en rechercheprofessie. Bij deze onderzoekslijnen ligt het accent op vakmanschap en (internationale) samenwerking.

 

 Actueel

Cover 'Van opsporing naar criminaliteitsbeheersing