Canon Politiegeschiedenishttps://www.politieacademie.nl/kennisenonderzoek/Lectoraten/Politiegeschiedenis/canonpolitiegeschiedenisCanon PolitiegeschiedenisKennis & Onderzoek
1880 - 1918https://www.politieacademie.nl/kennisenonderzoek/Lectoraten/Politiegeschiedenis/canonpolitiegeschiedenis/Pages/1880-1918.aspx1880 - 1918
1918 - 1940https://www.politieacademie.nl/kennisenonderzoek/Lectoraten/Politiegeschiedenis/canonpolitiegeschiedenis/Pages/1918-1940.aspx1918 - 1940
1940 - 1960https://www.politieacademie.nl/kennisenonderzoek/Lectoraten/Politiegeschiedenis/canonpolitiegeschiedenis/Pages/1940-1960.aspx1940 - 1960
1960 - hedenhttps://www.politieacademie.nl/kennisenonderzoek/Lectoraten/Politiegeschiedenis/canonpolitiegeschiedenis/Pages/1960-heden.aspx1960 - heden

Canon Politiegeschiedenis

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 • 01. De schout, zijn rakkers en de schutterij

  Stel dat je vandaag in een tijdmachine zou kunnen stappen en daarmee 250 jaar terug in de tijd zou gaan. Stel dat je zou willen weten hoe de politie er toen uitzag en wat ze deed, dan zou je wel eens
  01. De schout, zijn rakkers en de schutterij
   
 • 02. De Gendarmerie

  De gendarmerie was er al in Frankrijk voor de revolutie van 1789. Dit kwam omdat koning Lodewijk de XIVde, bijgenaamd de zonnekoning, veel zag in de militaire politie die toen nog Marechaussee heette
  02. De Gendarmerie
   
 • 03. De Koninklijke Marechaussee

  Op 26 oktober 1814 besloot Willem I in de zuidelijke delen van zijn toekomstig koninkrijk een gendarmeriekorps op te richten.
  03. De Koninklijke Marechaussee
   
 • 04. Gerechtsdienaren en veldwachters

  De gerechtsdienaren konden al het politiewerk boven de grote rivieren niet alleen aan. In de Franse tijd was er nog een politieorganisatie ontstaan die de veldwacht werd genoemd.
  04. Gerechtsdienaren en veldwachters
   
 • 05. De gemeentepolitie

  Zo rond 1840 kun je de Nederlandse politie tamelijk primitief noemen. Toch was het zo dat er eerste aanwijzingen waren van modernisering.
  05. De gemeentepolitie
   
 • 06. Thorbeckes Grondwet

  In 1848 trad de Grondwet in werking en daarmee kreeg Nederland zijn eerste moderne constitutie.
  06. Thorbeckes Grondwet
   
 • 07. De Rijksveldwacht

  Thorbecke stuitte met zijn ideeën over hoe de politie in Nederland er zou moeten uitzien dus zeker niet alleen op medestanders.
  07. De Rijksveldwacht
   
 • 08. Het vinden van een balans

  De politie voert haar taak uit in ondergeschiktheid aan het wettig gezag. Dat is vandaag zo maar dat was ook 150 jaar geleden al het geval. Wie of wat was er toen eigenlijk de baas over of van de pol
  08. Het vinden van een balans
   
 • 09. Een bron van veel ellende

  In 1860 had in Nederland een politie vorm gekregen, die zonder al te grote veranderingen zou blijven bestaan tot 1940. In dat jaar begon de Duitse bezetting en werd alles op zijn kop gezet. In 1860 w
  09. Een bron van veel ellende
   
 • 10. De Koninklijke Marechaussee wint

  In het laatste kwart van de negentiende eeuw roerden zich de Nederlandse arbeiders die bereid waren te vechten voor betere arbeidsvoorwaarden en een menswaardig bestaan.
  10. De Koninklijke Marechaussee wint
   
Gendarme te paard

Gendarme te paard tijdens de Franse overheersing (Nederland als deel van het Franse keizerrijk) 1810-1813

 

 Colofon

Tekst en fotoresearch: Jos Smeets, onderzoeker lectoraat Politiegeschiedenis. Reageren? Mail: jos.smeets@politieacademie.nl