Onderzoekspublicaties

"In de Frontlinie. Tien politiemannen en de Duitse bezetting".
Jos Smeets, Tommy van Es en Guus Meershoek (redactie)

Aan de hand van tien beknopte biografieën beoogt het boek een geschakeerd beeld van het doen, het laten en het nalaten van Nederlandse politiemannen en marechaussees tijdens de Duitse bezetting te geven. Deze portretten worden in de historische context van de vooroorlogse politiewereld en de omstandigheden tijdens de Duitse bezetting geplaatst. Bovendien wordt de vraag aangesneden welke betekenis deze ervaringen nu nog voor politie en marechaussee kunnen hebben. Belangrijke conclusie: het beeld van de politie in bezettingstijd is veel te zwart wit, held of schurk. Inzoomen op de dilemma's van individuele politiemensen geeft een veel genuanceerder beeld. En het stimuleert de discussie over en reflectie op de dilemma's waar agenten ook tegenwoordig mee worden geconfronteerd. Dat maakt het boek ook zeer geschikt om te gebruiken in het onderwijs. Het boek is een product van een onderzoek in opdracht van Politie & Wetenschap en is uitgegeven door Uitgeverij Boom.

Bestellen? Klik hier 

Lectorale rede “Kees Peijster en de herijking van de maatschappelijke politierol”

Op donderdagmiddag 19 april 2012 hield dr. Guus Meershoek op het hoofdbureau van politie Haaglanden zijn lectorale rede “Kees Peijster en de herijking van de maatschappelijke politierol”. Kees Peijster was van 1970 tot 1982 hoofdcommissaris van politie te Den Haag.

De lectorale rede, inclusief een selectie van enkele publicaties van Kees Peijster, is door Boom Lemma uitgevers uitgegeven in de Onderzoeksreeks Politieacademie. Klik hier om de pdf te downloaden. Het boek is hier te bestellen via de uitgever.

In april 2011 verscheen van Guus Meershoek:De Groep IjzermanHoe de politie infiltreerde in de radicaal linkse beweging van de jaren zestigDrie jaar lang was een groepje politieagenten undercover actief in linkse organisaties in Amsterdam.

De Groep IJzerman is het meeslepende boek over geheime operaties en infiltratie in de roerige jaren zestig. Deze studie, gebaseerd op gesprekken met de agenten, hun leidinggevenden en enkele geobserveerde jongeren, werpt nieuw licht op de roerige jaren zestig in Amsterdam en toont de risico’s van dit soort operaties.Te bestellen bij uitgeverij Boom.

Boeken en brochures:

Campion, Jonas, De Rijkswacht 1918-1957.De Belgische gendarmerie tussen evolutie en revolutie. Buren: Stichting vrienden van het museum der Koninklijke Marechaussee. Brochure nr. 42, 2013.

Meershoek, G. en B. Hoogenboom (red.), De draagbare Van Reenen. Den Haag: Boom Lemma, 2013.

Meershoek, G., Kees Peijster en de herijking van de maatschappelijke politierol. Den Haag: Boom Lemma, 2012.

Meershoek, G., Onzichtbaar, integer en weinig gewaardeerd. Grondtrekken van de Nederlandse politie traditie. Apeldoorn: Politie en Wetenschap 2012.

Smeets, J., T. van Es en G. Meershoek (eindred.), In de frontlinie. Tien politiemannen en de Duitse bezetting. Amsterdam: Boom 2014

Smeets, J., Marius van Houten. Marechaussee en diplomaat. Amsterdam, Boom 2011

Lezing Guus Meershoek
Volle zaal luistert naar de lectorale rede