Medewerkers

dr. Guus Meershoek is lector Politiegeschiedenis. Hij studeerde politicologie in Amsterdam en promoveerde in 1999 op een historisch onderzoek naar de Amsterdamse politie tijdens de Duitse bezetting, getiteld Dienaren van het gezag. Na zijn studie werkte hij onder meer bij de Universiteit van Amsterdam, het Kernteam Noord- en Oost-Nederland en de Politieacademie. In het kader van het project de geschiedenis van de Nederlandse politie verrichtte hij de deelstudie naar de lokale politie, getiteld De Gemeentepolitie in een veranderende samenleving. Hij blijft in deeltijd verbonden aan de Universiteit Twente als universitair docent Maatschappelijke Veiligheidszorg. Meershoek publiceert regelmatig over politiegerelateerde onderwerpen, vaak vanuit een historische invalshoek. Binnenkort verschijnen van zijn hand: Onzichtbaar, integer, weinig gerespecteerd. Grondtrekken van de Nederlandse politietraditie (Politie & Wetenschap) en De groep IJzerman (Uitgeverij Boom).

Jos Smeets (1958) studeerde Contemporaine Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Utrecht. In 1987 studeerde hij af op de Utrechtse politie in oorlogs- en bezettingstijd. Deze doctoraalscriptie (Tussen plicht en geweten) werd in opdracht van de toenmalige hoofdcommissaris J. Wiarda geschreven. Hij bleef zich daarna voor de geschiedenis van de Nederlandse politie interesseren en promoveerde in 1997 in Leiden op de historie van het korps Politietroepen. Nadien publiceerde hij in 2001 over de Affaire-Oss en de crisis in het Nederlandse politiebestel. Vanaf 1998 was hij betrokken bij het project 'De geschiedenis van de Nederlandse politie' onder leiding van professor C. Fijnaut. De eerste boeken werden in 2007 gepresenteerd en Smeets was verantwoordelijk voor het deel dat het rijkspolitieapparaat behandelde. Sinds het jaar 2000 is Smeets werkzaam aan de Nederlandse Politieacademie en sinds 2010 als onderzoeker verbonden aan het lectoraat Politiegeschiedenis. In 2011 publiceerde hij een biografie over Marius van Houten en in 2014 samen met Guus Meershoek en Tommy van Es de relazen van tien politiemannen in oorlogstijd.     

Tommy van Es studeerde af aan de Universiteit van Amsterdam (Nieuwste Geschiedenis) op het onderwerp 'Veranderende gezagsverhoudingen in de jaren 60 en de invloed op de politie'. Als historisch onderzoeker was Van Es betrokken bij de onderzoeksproject 'Politieman tijdens de bezetting' en is daarmee samenhangend co-auteur van het recent verschenen boek In de frontlinie, 10 politiemannen tijdens de bezetting. Thans werkt hij aan het onderzoekproject Spijkerkwartier Arnhem 1965-2010: informatie delen bij de politie. Naast onderzoeker is Van Es als scriptiebegeleider verbonden aan de School voor Recherche. 

Lector Guus Meershoek