Lectoraat Politiegeschiedenis

Het per 1 maart 2011 ingestelde lectoraat Politiegeschiedenis gaat kennis ontwikkelen en verspreiden omtrent de geschiedenis van de Nederlandse politie. Historische kennis en besef dragen bij aan de verdere professionalisering van het politieonderwijs en de politiepraktijk en geven de politie een zichtbare plaats in de samenleving. Het lectoraat bouwt hiertoe, samen met politiemedewerkers, docenten en onderzoekers in en buiten de Politieacademie, een geïnstitutionaliseerde praktijk op voor het verwerven en overdragen van historische kennis. Het verleden van de Nederlandse politie is een onderzoeksterrein dat pas twee decennia serieus wordt ontgonnen. Ervaringen in het buitenland leren dat historisch onderzoek het politieonderwijs kan verrijken en bij kan dragen aan de waardering voor de politie in de samenleving. Lector Guus Meershoek is van plan om nieuw onderzoek naar het recente politieverleden te initiëren, een bijdrage te leveren aan het politieonderwijs en met publicaties en voordrachten de Nederlandse politiegeschiedenis een zichtbare plaats in de samenleving en de politie zelf te bezorgen. Daarbij werkt hij samen met diverse instellingen die al betrokken zijn bij de instandhouding en uitbreiding van de kennis van het politieverleden en zoekt hij aansluiting bij het historisch onderzoek naar de politie in het buitenland.​​

 Actueel

foto IJzermangroep in actie

Drie leden van de groep IJzerman in actie (1e, 2e en 6e van links). Foto gemaakt door een van de agenten van de groep IJzerman.