Artikelen & in de media

Hieronder vindt u een overzicht van gepubliceerde artikelen en interviews in vakbladen en andere media.

Politiecolumns Guurs Meershoek in NRC Handelsblad

Agenten met nieuwe kwaliteiten vallen te vaak buiten de prijzen

Ook anderen dan oud-korpschef Bouman lijken verantwoordelijk, 22 november 2016

Een onderzoeker kan ook verdwalen binnen de politie, 20 oktober 2016

Mag de politie zich mengen in de politiek, of moet dat? 15 september 2016

Titia Frima (1935-2016), zanglerares en erflater van de politiegeschiedenis 22 augustus 2016

Een eigen ombudsman kan de politie weer houvast geven 7 juli 2016

Opsporing is een vorm van sport, geen productieproces 3 juni 2016

Waarom de politie geen hoger opgeleiden kan vasthouden 11 mei 2016

Alleen wijkagenten is niet genoeg 31 maart 2016

De rechtsstaat kan ook krimpen 9 februari 2016

Is de politie een Vroom en Dreesmann? 7 januari 2016

Wordt de nieuwe Korpschef polizeipräsident of chief commissioner? 3 december 2015

Liever geen Flikken Den Haag, 24 September 2015

Minister en politie, kijk naar buiten, 4 september 2015

Uit de klem geraken, 2 juli 2015

De onwerkbare waarheid van het blauwe plafond, 4 juni 2015

Is de politie er wel wanneer het er toe doet? 7 mei 2015

Radio 1, OVT, 6 september 2015, Interview met Guus Meershoek over politiereorganisaties

Historisch Nieuwsblad, 'Van Liempt schetst geen genuanceerd beeld van de politie tijdens de oorlog'.

'In de frontlinie', tien politiemannen en de Duitse bezetting, NPO radio 1, 29 november 2014 Radio-interview met auteurs in de Nieuwsshow

Niet alle politieagenten fout in de oorlog, PZC, 27 november 2014 Artikel in regionale dagbladen

Guus Meershoek, "Een aangekondigde massamoord." Wat wisten Nederlanders van de jodenvervolging? De Groene Amsterdammer, 31 januari 2013.

KleioRecensies: De door Meershoek c.s. gehanteerde persoonlijke benadering heeft een boeiend en leesbaar boek opgeleverd.

In de media over De Groep IJzerman:

Beluister: Zondag 23 oktober: radioprogramma Graven aan de Amstel,
Maandag 4 april 2011: DeGids.fm (radio 1) & OBA Live (radio 5)
Voorpublicaties in Ons Amsterdam en artikelen in onder andere Trouw, NRC Handelsblad, HP/De Tijd en Reformatorisch Dagblad.

'Naast soms hilarische, soms schokkende voorbeelden van hoever de Groep IJzerman bereid was te gaan, biedt van Meershoek vooral een interessant inkijkje in de jaren zestig vanuit het perspectief van de politie, die zich duidelijk geen raad wist met de veranderende maatschappelijke verhoudingen.'- Willem de Bruin, de Volkskrant (14-05-2011)
'De Groep IJzerman is een onthullend boek.'- Historisch Nieuwsblad (31-05-2011)

Guus Meersoek, lezing, "De staat van Nederland: Nationale Politie" voor het Expertisecentrum Journalistiek, Stadsschouwburg Amsterdam 10 september 2012 De staat van Nederland-3 (2).pdf 

Guus Meershoek, Lezing “The impact of citizens opinions on Dutch police participation in the deportation of the Jews 1942-1943” . Voor de UN Task Force for International cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research, op 25 juni 2012 in Mechelen.

Guus Meershoek, NIOD, Amsterdam, 25 oktober 2011, Toespraak bij de presentatie van het boek: Jodenvervolging in Nederland, België en Frankrijk: overeenkomsten, verschillen, oorzaken. Ron Zeller en Pim Griffioen, Boom, Amsterdam, 2011.

Powerpoint-presentatie van Guus Meershoek, voor de UN Task Force for International cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research, 25 juni te Mechelen.

Jos Smeets, onderzoeker van het lectoraat en auteur van ‘De affaire-Oss’ in Brabants Dagblad: “De 'Bende van Oss' is film vol halve waarheden”

Het Spoor terug: “De affaire Oss”. Een documentaire over “De bende van Oss” met onder meer Jos Smeets, onderzoeker van het lectoraat. Deel 1 en Deel 2.

Lector Guus Meershoek: ‘Historische kennis bevordert kwaliteit’, Tijdschrift voor de Politie – jg.73/nr.2/11

Boekhoofdstukken en wetenschappelijke artikelen:

Meershoek, G. 'Een burgerlijke politie in een gewelddadig tijdperk. Ruim een eeuw Nederlandse politiegeschiedenis (1875-1994)' in: E. Muller, N. Kop, E. van der Torre en B. Hoogenboom, Politie. Studies over haar werking en organisatie. Deventer: Kluwer, (te verschijnen)

Meershoek, G. met Chr. De Poot, 'Veiligheidszorg in Amsterdam' in: Orde van de dag, 2014, 68, p. 69-79

Meershoek, G., 'Op zoek naar politiekennis met een bite. Waarheidsvinding en werkzaamheid in politieonderzoek' in: P. Tops, C. Sprenger, N. Kop (red.), Kennis in de frontlijn. Ervaringen met praktijkonderzoek in de politie. Den Haag: Boom Lemma, 2013, p. 217-228

Meershoek, G., 'Een politiële vernieuwing die vruchten afwierp, vastliep en ontspoorde' in: Proces. Tijdschrift voor strafrechtpleging, 2013, nr. 3., p.

Meershoek, G., 'De koppel' in: P. Tops (red.), Inleiding politiekunde. Positie en functioneren van de politie in Nederland. Apeldoorn: Politieacademie, p. 71-80.

P. van Reenen, Meershoek, G., 'Geweldsbeheersing door de Nederlandse politie in een gewelddadige eeuw' in: Cahiers Politiestudies, 2012-2, p. 159-176.

Meershoek, G., 'Frans Perrick: politieofficier tussen droom en daad' in: T. Spapens, M. Groenhuijsen, T. Kooijmans (red.), Universalis. Liber amicorum Cyrille Fijnaut. Intersentia, Antwerpen/Cambridge, 2011, p. 521-528.

Smeets, J., 'Die Polizeigeschichtliche Forschung in den Niederlanden. Rückblick, Entwicklung und aktueller Stand.', in: SIAK-Journal, 2/2012, p. 88-97.

Smeets, J., 'De Nederlandse politie tussen 'goed' en 'fout', in: Een kapitaal aan kennis. Liber Amicorum Sierk Plantinga, s.l. 2013.

Populair wetenschappelijke artikelen en recensies:

Es, T. van, 'Perrick. Een autoritaire Nijmeegse korpschef past zich aan in een nieuwe tijd', in: Het Tijdschrift voor de politie, jgr 75, nr. 4, 13, pp. 28-32.

Es, T. van 'Het nut van politiegeschiedschrijving voor de politieman' in: Tijdschrift voor de Politie, nummer 9, oktober 2013.

Es, T. van, 'Kennis van politiegeschiedenis maakt je tot een zelfbewust politieman' in: VMHP, december 2013 (interview met B. Visser)

Meershoek, G. 'Politie in Verandering : een gedateerd idee van politieorganisatie' in: Tijdschrift voor de Politie, 2014, nr. 10, p. 39-40.

Meershoek, G., 'Ene mejuffrouw van Velzen' in: Numaga jaarboek 2014. Nijmegen: Numaga, 2014, p. 180-181.

Meershoek, G., 'Beheersing van grootschalige sociale onrust. Grondtrekken van een Nederlandse traditie' in: Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing, 2013, nr. 5, p. 4-5.

Meershoek, G., 'Politiewerk als de-escalatie' in: Tijdschrift voor de politie, 2013, nr. 6, p. 33-34.

Meershoek, G., 'Jan Wiarda: geëngageerd, dwars en loyaal' in: het Tijdschrift voor de politie, 2012, nr. 3, p. 23-26.

Meershoek, G., Van schutterij tot Nationale Politie : politiezorg in historisch perspectief. Secondant, 2012, nr. 3-4, p. 32-35.

Meershoek, G., 'Bijzondere rechtspleging' in: Openbaar bestuur, 2012, nr.22 (2),

Smeets, J., 'The portable Van Reenen' in: European Science and Research Bulletin. 2013/2014, nr. 9, p. 25-28.

Smeets, J., 'De bende van Oss revisited', in: Het tijdschrift voor de Politie, jgr. 73, nr. 8/2011, p. 34-38.