Onderzoek

Onderzoek aan de Politieacademie richt zich op het vermeerderen van praktisch relevante, politiekundige kennis en versterking van de verbinding tussen theorie, politiepraktijk en politieonderwijs. Vragen uit de politiepraktijk vormen het vertrekpunt voor de onderzoeken. Lectoren en collega-onderzoekers staan daarvoor in nauwe verbinding met de praktijk, maar nemen ook tijdig afstand. Zo kunnen ze een kritisch en onafhankelijk oordeel vellen als dat nodig is. Ze lichten hun onderzoeksresultaten toe en adviseren over de toepassing ervan in de praktijk en het onderwijs. De onderzoekers dragen bij aan onderwijsvernieuwing, helpen kernopgaven valideren en verzorgen onderwijs. (afstudeer)onderzoek in de scholen vindt plaats onder regie van de lectoren en docenten nemen deel aan lectoraatsonderzoek.

Strategische onderzoeksagenda
Onderzoeksthema's worden afgeleid van de strategische onderzoeksagenda voor de politie. De strategische onderzoeksagenda voor de politie is een door de minister van Veiligheid en Justitie aangewezen instrument om meer samenhang en meer focus in het onderzoek aan te brengen en om de doorwerking naar onderwijs, beleid en beroepspraktijk te verbeteren. De agenda bevat de belangrijkste thema's die de komende jaren in het politieonderzoek bijzondere aandacht verdienen en stelt zo de kaders voor het toepassingsgericht sociaal-wetenschappelijk onderzoek dat door de Politieacademie wordt uitgevoerd en voor het wetenschappelijk onderzoek dat wordt uitbesteed. De onderwerpen zijn samengevoegd tot acht thema's, ondergebracht in vier categorieën:

 


De agenda is geconcretiseerd in een onderzoeksprogrammering waarin de geplande onderzoeken uiteengezet zijn.

Om onderzoeksresultaten bekend te maken of om input voor onderzoek te verkrijgen organiseert het team Onderzoek regelmatig seminars. Een aantal seminars is terug te bekijken op www.youtube.com/politieacademie.