Lectoraat Waardevolle Praktijkontwikkeling

Het lectoraat Waardevolle Praktijkontwikkeling onderzoekt hoe politiemensen, uitvoerenden, leidinggevenden en ondersteuners vanuit de praktijk politiewerk ontwikkelen dat deugt en deugd doet...wat en wie draagt bij aan een goede invulling van de professionele ruimte, wat wordt als waardevol werk gezien, wie mag daarover meepraten, wat helpt bij aan het ontwikkelen van waardevol werk, wat belemmert die ontwikkeling? Het onderzoek past binnen de cultuuromslag die de politie momenteel maakt van beheersmatig management naar operationeel leiderschap, van sturen op regels naar ontwikkelen vanuit waarden. De politiepraktijk staat daarin centraal. Ook het onderwijs wordt aangepast op basis van deze cultuuromslag.

afbeelding agenten op straat