Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Digitale transformatie en leiderschap

​Algemeen

Digitale transformatie. De Nationale Politie zit er middenin. De maatschappij maakt een fundamentele shift door. Hoe kunnen we nog beter inspelen op een structureel veranderende samenleving? Hoe kunnen we daarin de functie van technologie begrijpen? Met welke toepassingen kunnen we het verschil nog meer maken? Wat is ervoor nodig om digitalisering binnen de politie collectief en inclusiever te maken? Met productieve dwarsverbindingen binnen èn buiten de politie? Wat vraagt dat van het leiderschap en van de persoonlijke ontwikkeling? Allerlei vragen poppen op als het gaat om ‘digital learning & leadership’. Vragen die het in zich hebben om uitgewerkt te worden en gekoppeld te worden aan de praktijk van alledag. In een nutshell is dit de essentie van de leergang. Een primeur om te participeren en de mouwen op te stropen!

Kijk voor een eerste indruk naar de video

Voor wie

Dit leerprogramma is bedoeld voor collega’s die een sleutelrol willen gaan vertolken in de digitale transformatie van de politie. Primaire doelgroep zijn teamchefs en sectorhoofden. Daarnaast is er ook een beperkt aantal plekken voor specialisten, adviseurs en veranderaars/programmamanagers (zie afbeelding ‘Doelgroep’).

Opbouw

Het leerprogramma is uniek in zijn soort. Dat maakt dit traject tot een uitdagend, intensief en inspirerend leeravontuur. Een proeftuin van leren over technologie, toepassingen en vooral het leiderschap om te verbinden, tot stand te brengen en door te ontwikkelen. Er zijn 5 modules in een half jaar tijd. Van start tot finish wordt er in een modulaire opzet gewerkt met fysieke 24-uurs sessies, tussendoor assignments, pit-stops, podium-reflecties, ‘vouchers’ en natuurlijk e-learning. Een keur aan moderne èn functionele werkvormen. Ook is er reflectie en van tijd tot tijd een pas op de plaats. Leeropbrengsten worden versneld waar het kan en waar even een moment van bezinning nodig is, schuwen we dat niet. De afsluiting zal plaats vinden in de vorm van pitches die de leeropbrengst showen. Hier kun je als deelnemer concreet maken wat jouw bijdrage is aan de digitale transformatie en wat dat vraagt aan persoonlijke ontwikkeling en leiderschap.

Resultaat

Het leerprogramma biedt bruikbare en relevante inzichten die je in de opzet als het ware naar je toehaalt. Concrete handvatten om jouw eigen digitale leiderschap productief te maken. De leerstof krijgt betekenis doordat je het toepast bij actuele casuïstiek en uiteraard de pitch die je in je eigen groep ontwikkelt. Daarmee wordt gericht werk gemaakt van de vertaalslag naar de praktijk. Deelnemers versterken hun handelingsrepertoire maar leren ook te kijken door diverse brillen èn krijgen awareness dat digitalisering over mensen gaat, door de gehele organisatie en de samenleving heen. Niet alleen je eigen persoonlijke ontwikkeling krijgt een digitale ‘boost’, ook de politie in zijn algemeenheid wordt er sterker van omdat het leerprogramma inclusief van karakter is. Een focus op het ‘schalen’ van de impact en het verbinden en borgen van de lerende vliegwielbewegingen die op gang gaan komen.  

Studieduur

Het programma heeft een studiebelasting van 80 uur t.b.v. de fysieke contactdagen en 80 uur zelfstudie. De totale doorlooptijd van het programma is 22 weken.

Data en programma

Voorjaar 2021

Module 1: Setting the Stage (4 dagdelen inclusief overnachting).

 • Introductie en kennismaking
 • 'A whole new world’, de moderne en digitaliserende netwerksamenleving
 • 0-meting van jezelf
 • Groepsdynamiek en persoonlijk leiderschap
 • Praktijkopdrachten 

Module 2: De netwerksamenleving (4 dagdelen inclusief overnachting)

 • De netwerksamenleving
 • Digitalisering ‘practice based’
 • Mens en technologie
 • Scenariodenken

 Module 3: Disruptie, smart city en cirkel van invloed (4 dagdelen inclusief overnachting)

 • Gamechangers & privacy
 • Rethinking the society
 • Persoonlijk leiderschap en organisatieontwikkeling
 • Zelfreflectie

Module 4. Anders organiseren (4 dagdelen inclusief overnachting)

 • Community based organiseren
 • Society 3.0
 • Sociaal kapitaal anno nu

Module 5: ‘Pitch & Progress’ (4 dagdelen inclusief overnachting)

 • Persoonlijke leeropbrengsten: ‘in the spotlight’
 • Projectgroepen aan zet
 • Synthese en wrap-up
 • Certificering

De datumlijst en tijden zijn de vaste uitgangspunten in de programmaplanning. Mogelijk kan er bij uitzondering een wijziging optreden in de datum of de tijden, bijvoorbeeld door de beschikbaarheid van docenten/inleiders/sprekers. Bij dit soort veranderingen wordt hier in afstemming met de Nationale Politie per omgaande en tijdig over gecommuniceerd.

Tijden modules

De eerste dag start om 16.30 uur en de tweede dag eindigt om 16.00 uur (inclusief overnachting).

Meer informatie

Neem contact op met het secretariaat op telefoonnummer 088-6622059 of mail naar politieleiderschap@politieacademie.nl

Inschrijven

Heb je interesse voor het volgende leerprogramma, meld je dan aan via het inschrijfformulier. Het programmamanagement streeft bij de toewijzing van plaatsen naar een optimale samenstelling van de leergroep.

Leerreis Barend Frans
Leerreis Stéphan Jongmans