Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

De politie als zorgverlener

​De rol van de leidinggevende

Toezichthouden op straatAlgemeen

In de Nederlandse samenleving woont door een samenspel van ontwikkelingen een steeds groter wordende groep fragiele mensen zelfstandig. De moeite die deze mensen hebben om hun dagelijks leven vorm te geven, is de bron van een steeds groter wordend beroep op politiemensen; een belangrijk symptoom hiervan zijn de E33-meldingen die sinds vijf jaar voortdurend stijgen.

Deze ontwikkeling stelt onder meer vragen aan de rolopvatting van leidinggevenden van de politie in relatie tot deze ontwikkeling, de partijen waarmee ze daardoor te maken krijgen en hoe zij hun rol vervolgens invullen.

Leidinggevenden die deelnemen aan dit programma, ontwikkelen:

  • Verder inzicht in hoe de wereld van zorg en welzijn werkt. Dat gaat over kennis, maar meer nog over kunnen invoelen waarom professionals in zorg en welzijn doen wat ze doen en hoe politieprofessionals zich daartoe kunnen verhouden.
  • Verder inzicht in de verschillende wettelijke kaders en hoe deze samenhangen.
  • Grip op het beïnvloeden van de (beleids)wereld van zorg en welzijn, inclusief lokaal bestuur. Het ontwikkelen en onderhouden van een passend netwerk in deze. Het herkennen van wie wanneer moet aanschuiven.
  • (H)erkenning bij zichzelf waar (wellicht) schroom zit bij het durven 'pakken' van je rol in dit vraagstuk.
  • Zicht op het samenspel tussen de verschillende leidinggevende niveaus bij de politie. Wat is binnen het thema 'politie en zorg' een goede wisselwerking tussen operationeel experts, teamchefs, sectorhoofden en eenheidsleiding?

Voor wie

Teamchefs, sectorhoofden en leden van eenheidsleidingen die met deze ontwikkeling te maken hebben en hun kwaliteit in deze willen verbeteren.

Opbouw

Dit programma van een dag bevat onder meer de volgende onderdelen:

  • Intensieve kennismaking en discussie met kenners van domeinen waarmee de politie in deze samenwerkt, bijvoorbeeld de lokale overheid en de geestelijke gezondheidszorg.
  • Onderling gesprek aan de hand van praktijkvoorbeelden zoals collega's die in enkele delen van het land hebben ontwikkeld.
  • Actuele stand van zaken op het gebied van landelijk beleid en wetgeving.
  • Inzicht in ander aanbod vanuit de Politieacademie, aansluitend bij uit deze thematiek voortvloeiende behoeften.

Bijdragen komen onder meer van Bauke Koekkoek (lector 'Onbegrepen gedrag, veiligheid en samenleving', Politieacademie), Onno Hoes (burgemeester Haarlemmermeer en voormalig voorzitter schakelteam 'mensen met verward gedrag'), Anja Schouten (politiechef eenheid Noord-Holland en landelijk portefeuillehouder 'zorg'), Arnoud Jansen (geneesheer-directeur bij Dimence, GGZ), Wim Kanis (wnd, sectorhoofd eenheid oost-Nederland) en Albert van de Wetering (sectorhoofd eenheid Oost-Brabant).

Studieduur

1 dag

Datum

18 oktober 2019, midden van het land.

Meer informatie

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met het secretariaat op telefoonnummer 088-6622059 of mail naar  politieleiderschap@politieacademie.nl

Inschrijven

Heb je interesse? Meld je dan aan via het inschrijfformulier.