Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Het sectorhoofd: leider, manager en coach

​Algemeen

surveillance op straat

De verwachtingen ten aanzien van sectorhoofden wisselen per eenheid maar ook per fase van de ontwikkeling van onze organisatie. Langzamerhand kristalliseren zich drie rollen uit: de leider, de manager en de coach. De opgave is om met deze drie rollen tegelijkertijd te dealen.

 • Leiderschap tonen bij het richting geven aan kernwaarden, kwaliteit, innovaties en in het opbouwen van netwerken buiten de politie.
 • Managen van basisprocessen en verantwoording van resultaten in gesprek met de eenheidsleiding.
 • Het coachen van professionals bij het optimaal vervullen van hun rol: weten wat mensen bezighoudt, het zicht op kracht en kwaliteiten vergroten, vertrouwen hebben en geven.

Deze rol als coach staat soms op gespannen voet met de managerial verwachtingen richting het sectorhoofd. Deze verwachtingen verschillen overigens per sectorhoofd, net als de wijze waarop sectorhoofden daarmee omgaan. Deze training biedt ruimte om te reflecteren op hoe om te gaan met deze drie rollen. Daarnaast is de training bedoeld om met name de rol van coach verder uit te diepen en te oefenen.

Voor wie

Deze training is ontwikkeld  voor sectorhoofden. Zij dragen medeverantwoordelijkheid in de transitiefase naar een wendbare organisatie waarbij meer verantwoordelijkheid bij professionals wordt gelegd. Dit vergt een andere wijze van richten, sturen en begeleiden.

Opbouw

Deze praktische training is geënt op jezelf en je praktijk. Vanuit jouw drijfveren (leiderschap) en ervaring wordt je vaardigheid als coach verder ontwikkeld. Samen met je medewerkers resultaten halen rekening houdend met hun inspiratie, drijfveren en talentontwikkeling. Leren in- en van de praktijk. Concreet betekent dit dat er tijdens de training veel tijd en ruimte is om casuïstiek uit de eigen praktijk te bespreken en de verschillende aspecten van het coachgesprek te oefenen. De focus ligt op het luisteren, de vraagstelling, observeren en reflecteren. Ook timing is een aspect: wanneer moet ik, om met lector Jan Nap te spreken, 'invoegen, iets toevoegen en weer uitvoegen'?

In deze drie dagen leer je van en met elkaar. Daarvoor is een veilige leeromgeving een 'must'. Samen met de deelnemers werken we aan een leerklimaat waarin een ieder zich vrij voelt om met elkaar te sparren over de inhoud van de training én over de eigen werksituatie.

Het traject start met een telefonische intake waarin het leerdoel centraal staat. Iedere deelnemer krijgt een persoonlijkheidstest aangeboden die inzicht geeft in de drijfveren. De training zelf bestaat uit 3 x 1 dag, waar letterlijk het oefenen met de verschillende rollen centraal staat. Hierbij ligt het accent op handreikingen bij het coachend leidinggeven. Ieders praktijk, de feedback van collega-leidinggevenden en  de zeer ervaren trainers vormen het vertrekpunt. Tussen de trainingsdagen door kun je jezelf verder bekwamen door middel van de (coach)gesprekken op je werkplek en door scherper te letten op de verhouding tussen de drie rollen van leider, manager en coach in de dagelijkse praktijk.

Resultaat

 • Je krijgt beter zicht op de verhouding tussen de rollen van leider, manager en coach, de verwachtingen daaromtrent en jouw eigen ruimte om daar invulling aan te geven
 • Je krijgt inzicht in persoonlijke thema's bij het vervullen van die rollen en wat de impact hiervan is op jouw verhouding met medewerkers.
 • Je leert letterlijk wat het betekent om coachend leiding te geven en jouw coachtechnieken worden verder verfijnd: 'coaching als kunst en kunde'.

 Data

 • Dag 1: 11 maart 2021
  Staat in het teken van elkaar ontmoeten, het verder uitdiepen van je leerdoel en de bespreking van de drie rollen. Inzicht in de eigen drijfveren en die van de ander zijn hierbij belangrijk.
 • Dag 2: 1 april 2021
  Focussen op de rol als coach, verschillende benaderingen daarvan en het concreet oefenen daarmee.
 • Dag 3: 29 april 2021
  Reflectie of je zelf en je eigen handelen in intervisie groepen. Discussie over die maatschappelijke ontwikkelingen die een appèl doen op jouw leiderschap. 

Trainers

Henriette Koomans
Henriette is een ervaren executive coach. Zij begeleidt leiderschapsprogramma's voor het bedrijfsleven en voor publieke organisaties. Daarnaast is zij gastdocent bij Nyenrode Business Universiteit, de Politieacademie, de Comenius leergangen en MIT Sloan School of Management in Boston. Voor het Nederlands Genootschap van Burgemeesters begeleidt zij intervisiegroepen voor burgemeesters.

Pieter Wijnsma
Pieter heeft gedurende zo'n 30 jaar functies vervuld als manager en bestuurder. Sinds 2006 verzorgt hij scholing in management en leiderschap voor allerlei groepen, waaronder bestuurders. Hij is bovendien werkzaam als executive (team)coach, onder meer voor de politie. Daarnaast doet hij onderzoek naar het functioneren van bestuurders en publiceert daarover.

Meer informatie

De deelnemersgroep bestaat uit maximaal 12 personen. 

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met het secretariaat op telefoonnummer 088-6622059 of mail naar  politieleiderschap@politieacademie.nl

Inschrijven

Heb je interesse? Meld je dan aan via dit inschrijfformulier.