Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

BOSNO

Algemeen

Al meer dan 25 jaar is de politie verbonden aan het BOSNO programma. Een uniek programma waarin veel experts op het gebied van veranderkunde hun specifieke input en ondersteuning geven en waarin politie deelnemers samen met deelnemers uit profit en non profit organisaties samen werken aan een veranderkundige opdracht. Ook aankomend jaar stelt de Politieacademie; team Politieleiderschap weer vier plaatsen beschikbaar. Elke eenheid kan een leidinggevende aandragen die werkzaam is tussen het operationele en het strategische, bestuurlijke domein van de eenheid. Met elk van de aangedragen deelnemers zal een telefonische intake plaatsvinden.

Opbouw en resultaat

Als deelnemer leer je een strategisch managementvraagstuk te analyseren, processen rondom dat vraagstuk te initiëren en te werken in teamverband aan de voorwaarden voor een veranderingsproces.

Je leert te kijken vanuit verschillende invalshoeken en relaties, krachten en machten. Je kijkt afwisselend met de blik van buitenstaander, en van insider. Je  krijgt inzicht in organisaties, diverse modellen en strategische vernieuwingen en leert daarbij onderstromen te herkennen en interventies te definiëren om te kunnen beïnvloeden, die je je opdrachtgever kunt meegeven in je eindadvies.

Gelijktijdig geeft dit proces jou inzicht hoe jij deze veranderkracht zelf, op je eigen werkplek kunt toepassen. Je leert hoe je als manager inhoud met proces kunt verbinden, vooral in een meer operationele context. Je wisselt daarbij voortdurend van rollen,  van inhoudelijk adviseur, resultaat- verantwoordelijke en organisator. Door het werken in teamverband reflecteer je op je eigen handelen, en dat van anderen, je toetst je eigen vermogen tot leren. De bedoeling is in acht maanden conceptuele, theoretische kennis te verbinden met praktisch handelen.

Wat onderwerpen betreft gaat het in de leergang over de drie dimensies van een veranderingsproces: een operationele/ inhoudelijke dimensie (wat moet er veranderen), een ontwikkelingsdimensie (hoe realiseer je verandering/implementatie) en een gedragsdimensie (borging).

Kortom: je leert de verbinding te maken tussen de leergang, je werk en je persoonlijke groei. Je maakt van de veelheid van ervaringen van jouzelf en de andere deelnemers, en van wat er verder aan kennis is om strategische verandering te herkennen, vorm te geven en te bestendigen. Met andere woorden: je wordt een betere manager.

Voor wie

De Bosno leergang is bedoeld voor potentials/managers voor staf- en lijnfuncties, kwartiermakers, project- of programmaleider en senior specialisten. 

Data

Voor de data verwijzen wij je naar de website van BOSNO.

Studieduur

De leergang heeft 6 blokken van 2 of 3 dagen, in 7 maanden.

Meer informatie

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met het secretariaat op telefoonnummer 088-6622059 of mail naar  politieleiderschap@politieacademie.nl

Inschrijven

Heb je interesse? Meld je dan aan via dit inschrijfformulier.