Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Vertrouwen in de basis

Plaatsingsdatum : 30-1-2019 16:36

Hoe kun je als teamchef zorgen dat jouw mensen vol zelfvertrouwen en verantwoordelijkheidsgevoel werken? Sabrina van Bemmel (Gooi- en Vechtstreek) zocht het uit voor haar MTL-onderzoek en vertelt over haar bevindingen.

Waar heb je onderzoek naar gedaan?

'Ik heb onderzocht hoe je het eigenaarschap van politiemensen is basisteams kunt versterken. Eigenaar zijn van je werk betekent dat je niet louter uitvoert wat jou van hogerhand wordt opgedragen, maar dat je je zelf verantwoordelijk voelt voor taken en  een eigen bijdrage levert aan ontwikkelingen. Dat is bij de meerderheid, 72%, van de medewerkers, nog niet vanzelfsprekend.'

Je hebt onderzocht hoe je dat als teamchef kunt bevorderen. Welke tips kun je geven?

'Als je mensen verantwoordelijkheid aanleert,  ervaren ze dat ze ook meer invloed hebben op hun werk. Dan nemen ze eigenaarschap. Eigenaarschap bestaat uit verschillende elementen. Het verder ontwikkelen van deze elementen zorgt voor meer zelfvertrouwen in het nemen van eigenaarschap.

Dat zelfvertrouwen in het nemen van eigenaarschap groeit ook verder als jij  als leidinggevende iemands inzet erkent en zorgt voor een goede en veilige relatie waarin ruimte is voor opbouwende feedback. Als leidinggevende moet je heldere prioriteiten stellen en strategische doelen vertalen in praktische taken. Zo weten medewerkers wat er van hen wordt verwacht. Goede ondersteuning  en korte lijnen tussen leidinggevende en werkvloer doen de rest. Zorg dat je weet wat jouw medewerkers nodig hebben om geïnspireerd en gemotiveerd aan het werk te gaan en te blijven.'

En wat moet je als leidinggevende vooral niet doen?

'Te strikte procedures en kaders werken belemmerend, deze bieden medewerkers weinig ruimte om zelf met ideeën en initiatieven te komen. Ze durven dan niet over grenzen te kijken. Maar helemaal geen kaders werkt ook averechts, want dan weten medewerkers  niet welk doel ze moeten bereiken. Pas er ook voor op om te veel taken en verantwoordelijkheden bij één medewerker liggen, dan ontstaat er verlies van focus. Gebrek aan tijd werkt natuurlijk ook belemmerend. Zorg dat jouw medewerkers zich gezien weten, het ergste is als een leidinggevende niet weet welke talenten zijn of haar team allemaal herbergt.'   

Is er al iets gedaan met jouw onderzoek?

'Jazeker! In het afgelopen jaar is het gebruikt voor beteremedewerkersparticipatie van het basisteam Lelystad/Zeewolde van de politie Midden-Nederland. En het basisteam Gooi-Noord gebruikt mijn bevindingen om meer bottom-up te gaan werken. Verder gebruiken diverse managementteams het als inspiratiebron.'

Wat heeft de MTL jou opgeleverd?

'Ik behoorde tot de eerste lichting, samen met elf anderen uit diverse  eenheden en het Politiedienstencentrum. We ontdekten dat iedere werkomgeving een andere aanpak met zich meebrengt. Ik kreeg hierdoor een beter beeld van waar de Nationale Politie zoal mee te maken heeft. Verder kreeg ik veel theoretische kennis die ik tijdens de opleiding meteen kon uitproberen. Dit "schoolmaken" in de praktijk leverde enorm boeiende gesprekken op, zowel tijdens de opleidingsdagen als op de werkvloer. Ik vond deze nieuwe manier van leren  leuk en vooral vriendelijk, doordat er steeds een wisselwerking was tussen theorie en praktijk en dat je de opgedane ervaringen gelijk kon gebruiken in de praktijk of als check op de theorie. De kennis die van twee kanten kwam geeft een compleet beeld en geeft je de kans om te kunnen kiezen tussen wat goed werkt en wat goed bij je past. Je wordt niet in één model gedrukt. Daarnaast heeft de MTL mij ook vriendschappen opgeleverd. Soms spreek ik af voor een lunch of bellen we om elkaar te bevragen over onze aanpak.' 

Heb je nog een advies voor huidige MTL-studenten?

'Wat mij heeft geholpen, is vooruitkijken. Ik bekeek alle opdrachten binnen een blok en maakte een inschatting van wat ik per opdracht nodig had om er zonder al te veel gedoe doorheen te komen. Soms kon ik een paar opdrachten in elkaar over laten lopen. Hierdoor zag ik het verband tussen verschillende onderdelen en werd het voeren van een examengesprek makkelijker.

Mijn tip voor de thesis: zoek een onderwerp waar je enthousiast van wordt. Toen ik eenmaal gevonden had, ben ik gaan zoeken naar hoe de ideale eindsituatie. Vanaf dat punt ben ik terug gaan werken: wat heb ik voor mijn onderzoek nodig om mijn "wens" in vervulling te laten gaan? Dat werkte heel goed en kan ik iedereen aanbevelen.'

Trefwoorden