Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Uitgebreid overzicht (politie)kennis burgerparticipatie

Plaatsingsdatum: 10-9-2020 16:00

Laatste update: 15-9-2020 15:29

Op zoek naar wetenschappelijk onderbouwde kennis over burgerparticipatie in het veiligheidsdomein? Promovendus Jerôme Lam en lector Nicolien Kop bundelden onderzoeken, publicaties en andere vormen van kennis van de Politieacademie over burgerparticipatie. De themapagina Burgerparticipatie op deze site is hiervan het resultaat en geeft een uitgebreid overzicht. 


'Op de themapagina willen we overzichtelijk laten zien wat er al is aan kennis en deze breed beschikbaar te stellen', aldus Nicolien Kop.

Tal van vragen

De verhouding en samenwerking tussen burgers en politie is een belangrijk thema. Aan de ene kant verwachten we vandaag de dag van burgers dat zij meer zelfredzaam zijn. Ook van maatschappelijke organisaties vragen we steeds meer inzet en verantwoordelijkheid. Aan de andere kant worden burgers ook steeds zelfstandiger en maken zij - gevraagd en ongevraagd - gebruik van alle (technologische) mogelijkheden om zelf op te sporen. Deze ontwikkeling levert een tal van vragen op voor de politie. Relevante onderzoeken vanuit het Team Onderzoek van de Politieacademie en de politieopleidingen zijn nu op een toegankelijke manier via de themapagina Burgerparticipatie beschikbaar voor wetenschap, (politie)praktijk en andere geïnteresseerden.

Op weg helpen

'De samenleving is voortdurend in beweging en als Politieacademie staan we midden in deze dynamiek', adus Jerôme Lam. 'We vormen de verbinding tussen de dagelijkse politiepraktijk, het politieonderwijs en de laatste wetenschappelijke inzichten. Deze verbinding hebben we nodig om mee te blijven bewegen met alle maatschappelijke ontwikkelingen die op ons af komen. Burgerparticipatie is daarbij een heel actueel onderwerp. Om verder te komen op dit thema willen we collega's, partners en studenten op deze manier al een stukje op weg helpen.' 

Nicolien Kop laat weten dat er binnen en buiten de politie een duidelijke behoefte is aan informatie op dit thema. 'We hebben bij de Politieacademie inmiddels veel mooi onderzoek met leerpunten beschikbaar. Vanuit onze eigen onderzoekslijn burgerparticipatie binnen Team Onderzoek, maar ook vanuit onderzoek van studenten uit allerlei politieopleidingen.'

Opmerkingen of suggesties voor onderzoeken? Stuur een bericht naar jerome.lam@politieacademie.nl Trefwoorden burgerparticipatie