Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Training aanpak Huiselijk geweld en Kindermishandeling vernieuwd

Plaatsingsdatum:  

Laatste update: 8-3-2021 15:39

​Binnen de politie zijn we voortdurend op zoek naar verbetering en innovatie van het onderwijs. Met de vernieuwde training Huiselijk geweld en Kindermishandeling ligt de nadruk niet alleen op het overbrengen van kennis, maar ook op de bevordering van onderlinge samenwerking. 'We leren nu van elkaar en met elkaar', aldus trainer Jacco Wouters.


Het doel: Bevorderen van deskundigheid rondom de gezamenlijke aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling binnen de eenheden.  

Doelgroep

De training is bedoeld voor collega's die affiniteit hebben met het onderwerp huiselijk geweld, in de aanpak daarvan samenwerken met partners en kennis over de aanpak van huiselijk geweld inzetten en uitdragen in hun team.­­ ­'De training wordt binnen de eenheden gegeven en bestaat uit twee of vier dagen', vervolgt Jacco. 'Het is een organisatie gestuurde training en komt tot stand in nauwe samenwerking met de eenheid. Met deze wijze van trainen laten we de leerbehoefte, beroepspraktijk en de landelijke richtlijnen in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling zoveel mogelijk op elkaar aansluiten.

Per training wordt er een beroep gedaan op een netwerk van gastdocenten en specialisten uit de eenheid en wordt er samen getraind met partners uit het lokale domein, denk hierbij aan Veilig Thuis en het O.M. "Hiermee blijven we zo dicht mogelijk bij de beroepspraktijk van de collega's', aldus Jacco.

Van reactief naar proactief

Dit is een grote verandering ten opzichte van de oude trainingen. 'In het verleden moesten de deelnemers vooral luisteren, terwijl de trainers kennis overbrachten. Deze tijd is voorbij, aangezien de regie nu voornamelijk bij de deelnemers ligt. Zo gaan zij echt zelf aan de slag - wij coachen hen in het proces. Van reactief naar proactief, zal ik maar zeggen', vertelt Jacco. 'Het leuke is ook dat de trainers nu echt naar een eenheid toe gaan en collega's coachen op een specifiek team/district binnen een eenheid. Naast coaching is de trainer een generator om de onderlinge samenwerking en het netwerk te versterken.'

Vooractivatie

De getrainde groepen worden door de eenheden samengesteld. 'De deelnemers schrijven zich dus niet zelf in. De eenheid bepaalt welke aangewezen collega's met brede kijk op Zorg en Veiligheid bij de training aansluiten. Dit brengt met zich mee dat er intrinsiek gemotiveerde kandidaten meedoen – wat het trainen uiteraard erg leuk maakt', vertelt docent Saskia Egging. 'De collega's komen met een 'vooractivatie' naar de training toe. Zo hebben zij een E-learning en een profcheck moeten doorlopen. Daarnaast vullen alle collega's van tevoren een zelfscan in, zodat wij goed weten wat hun leervraag en leerbehoefte is. Hier kunnen we dan tijdens de training op inspelen.'

Naast de E-learning en profcheck maken ook een ontwikkelde Toolkit, WebApp, online kennisclips over (ex-)partner stalking, Veilig Thuis, werken volgens de visie Veiligheid Voorop! of het voeren van een stopgesprek onderdeel uit van de training. Daardoor ontstaat er een hybride onderwijsmix van online en offline trainen, ook buiten de coronaperiode om.

Tweedaagse en vierdaagse training

Het verschil tussen de tweedaagse en vierdaagse training? 'De vierdaagse training is bedoeld voor politiemedewerkers die na afloop over voldoende basiskennis en vakbekwaamheid beschikken om zaken van huiselijk geweld en kindermishandeling af te handelen', vertelt Joyce Lampio. 'Tijdens deze training ligt de nadruk op het handelen bij alle vormen van geweld in afhankelijkheidsrelaties vanuit de visie Veiligheid Voorop!.'

'De tweedaagse training is bedoeld voor ervaren politiemedewerkers binnen het domein Zorg en Veiligheid, die zich verder willen ontwikkelen in het adviseren en begeleiden van collega's in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Deelnemers krijgen handvatten aangereikt om de visie Veiligheid Voorop! te vertalen naar de praktijk en uit te dragen op het team.'

Positieve reacties

De collega's zijn blij met de training. De deelname van medewerkers van bijvoorbeeld het lokale OM en Veilig Thuis en het trainen dichtbij de eigen beroepspraktijk blijkt van grote meerwaarde te zijn. 'De deelnemende collega´s gaan enthousiast terug naar hun eigen team. Dat is natuurlijk erg fijn om te horen.

'Het onderwijs blijft zich ontwikkelen, en deze training blijft zeker ook in ontwikkeling', aldus Jacco. 'Ontwikkelen is leren, en leren is ontwikkelen.'

Meer informatie

Wil je meer weten over deze training? Neem dan contact op met Jacco Wouters via jacco.wouters@politieacademie.nl.

Foto: Jacco, Saskia en Joyce

Trefwoorden