Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Nieuw practoraat Divers Vakmanschap verbindt onderzoek, onderwijs en praktijk

Plaatsingsdatum: 8-3-2021 14:30

Laatste update: 6-4-2021 16:18

Binnen de Politieacademie wordt in 2021 het eerste practoraat opgericht: het practoraat Divers Vakmanschap. Een practoraat is een expertiseplatform dat wordt geleid door een practor. Het doel is het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs en studenten en docenten toerusten met dat wat nodig is voor verdere professionalisering van het vak. Het practoraat gaat dit doen op het gebied van divers vakmanschap en inclusie.


Het practoraat Divers Vakmanschap is ontstaan vanuit de behoefte om docenten binnen het Basis Politieonderwijs meer ondersteuning te kunnen bieden op het thema divers vakmanschap en inclusie. Politiewerk vindt plaats in een hele complexe samenleving. Ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld etniciteit, boerenprotesten, Black Lives Matter-demonstraties, LHBTIQ+ en polarisatie, zorgen ervoor dat de actualiteit voor politiemensen direct onderdeel wordt van hun dagelijks werk en ook kan raken aan wie ze zijn als mens.

Ondersteuning bij divers vakmansc
hap en inclusie
Om de inhoud van het onderwijs en docenten op het gebied van divers vakmanschap en inclusie te versterken, gaat het practoraat docenten ondersteunen op deze thema's. Dit gebeurt door het verzamelen en verspreiden van kennis, het coachen van docenten, de dialoog te faciliteren, onderzoek te verrichten en te netwerken. Dit heeft ook een positief effect op de bekwaamheid van studenten. Zij worden beter voorbereid op het politiewerk in een complexe samenleving en zullen zich daardoor zelfverzekerder voelen en weerbaarder zijn.


Verbinding tussen onderzoek, onderwijs en praktijk
Er is binnen de Politieacademie veel kennis en onderzoek over divers vakmanschap beschikbaar. De verbinding met het mbo-onderwijs is vaak nog lastig te maken. Er is bij docenten behoefte aan praktische informatie, die soms snel beschikbaar moet zijn om in te kunnen spelen op actualiteiten. Het practoraat kan daarbij gaan helpen.

Kenniscentrum Mens & politieorganisatie
Binnen de sector Kennis en Onderzoek van de Politieacademie werken we aan het inrichten van een aantal kenniscentra. Dit zijn netwerken waarin onderzoek, onderwijs en praktijk samenkomen. Het practoraat Divers Vakmanschap zal betrokken zijn bij het kenniscentrum Mens & politieorganisatie, waarin de politiemens in onderlinge verbinding in de politiecontext centraal staat. De practor kan zo een bijdrage leveren aan onderzoek, betrokken zijn bij onderzoek en een vertaalslag maken naar het onderwijs op mbo-niveau.

Netwerk Divers Vakmanschap
Om verbinding met de politiepraktijk te hebben, gaat het practoraat ook samenwerken met het landelijk Netwerk Divers Vakmanschap (NDV). Dit is een landelijk netwerk van politiemedewerkers met specifieke kennis over onderwerpen als leefstijlen en culturen. Ook de Politieacademie heeft een Netwerk Divers Vakmanschap dat wordt betrokken bij de activiteiten en onderzoeken van het practoraat. Door deze samenwerkingen kan een krachtig kennisnetwerk ontstaan.

Op dit moment staat er binnen de politie een vacature open om een practor te werven voor het practoraat Divers Vakmanschap.


Trefwoorden