Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Nieuw Basis Politieonderwijs van start

Plaatsingsdatum: 1-2-2021 15:40

Laatste update: 2-2-2021 11:30

Op maandag 1 februari is het vernieuwde Basis Politieonderwijs PO21 gestart. Bijna alle eenheden verwelkomden hun eerste lichting PO21-studenten voor nadere kennismaking. Op 2 februari begint het vernieuwde onderwijs op de locaties van de Politieacademie. Per locatie volgt minimaal één klas het PO21-onderwijs.


Het politieonderwijs valt onder de vitale beroepen. Daarom gaat het politieonderwijs, rekening houdend met de RIVM-richtlijnen, door.

Wat verandert er?

Allereerst richt de politie de vernieuwde opleiding op niveau 4 compacter in. De studenten worden in twee jaar opgeleid tot startbekwame collega's. Meer dan voorheen ligt de nadruk op het praktijkgericht opleiden. Elk jaar werft en selecteert de politie vier studentenlichtingen in plaats van drie.

Eerste jaar vooral op school

De studenten brengen hun eerste studiejaar voornamelijk door aan de Politieacademie. Studenten volgen een online en offline onderwijsprogramma. Klassikale lessen en trainingen worden afgewisseld met e-learning, webinars en online video's.

Tweede jaar grotendeels in de praktijk

In het tweede jaar zijn de studenten vooral aanwezig in de politie-eenheden. Ook worden er één of meerdere Leer- en Ontwikkelplekken (LOP) in de politie-eenheden ingericht. Elke eenheid moet over minimaal één veilige leeromgeving beschikken. Daar worden de studenten optimaal begeleid. Ze krijgen er de gelegenheid om de politiepraktijk van dichtbij te ervaren en tegelijkertijd beschermt de LOP hen tegen de dagelijkse hectiek.

Leidende principes

Het vernieuwde Basis Politieonderwijs PO21 is gebaseerd op een aantal leidende principes. Voorop staat dat goed politiewerk het uitgangspunt vormt. Daarbij organiseren de studenten hun eigen leerproces. De docenten en begeleiders hebben vooral een ondersteunende en motiverende rol. Verder leren en werken de studenten in teams van acht per basisteam en krijgen ze doorlopend goede begeleiding. School en praktijk vloeien zo meer in elkaar over.

Complimenten

'Onze missie was duidelijk,' aldus korpschef Henk van Essen. 'We stelden ons ten doel om ons basis politieonderwijs aan te passen aan de eisen van deze tijd. De voortvarende realisatie van PO21 maakt dat mogelijk. Talloze collega's leverden de afgelopen maanden uiterste krachtsinspanningen om dit tot stand te brengen. Een groot compliment aan alle betrokkenen.'

Ook Gerrit den Uyl, directeur van de Politieacademie, is verheugd over de snelle realisatie van het vernieuwde onderwijs. 'Ontzettend knap dat we dit in zo'n korte tijd samen hebben neergezet. En dan ook nog in een uitdagende periode waarin corona het er niet makkelijker op maakte. Een groot compliment aan iedereen die dit mogelijk maakte. Er is een enorme prestatie geleverd!'

Lees meer over de vernieuwde basis politieopleiding op niveau 4.


Trefwoorden