Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Master Tactisch Leidinggeven (MTL) gestart op de Cariben

Plaatsingsdatum:  

Laatste update: 29-7-2019 15:06

Dit is een gezamenlijk initiatief van het College van korpschefs van Curaçao, Aruba, St Maarten, de BES eilanden én de Politieacademie. Doel is het politieleiderschap op de Caribische eilanden te versterken. Het ministerie van J&V draagt de kosten voor dit traject samen met de korpsen. Aan de start van dit traject ging twee jaar voorbereiding vooraf, een periode waarin korpsen en Politieacademie samen hebben gewerkt aan het lokaal uitvoerbaar maken van dit omvangrijke programma.

Deelnemers

Aan de MTL-C doen 15 deelnemers mee. Zij zijn binnen én buiten de politie gescout en geselecteerd om (op termijn) een tactisch of strategisch leidinggevende functie te vervullen in één van de korpsen. Net als in Nederland volgen zij de tweejarige masteropleiding en sluiten ze de opleiding af met een masterthesis. Een kernteam van MTL docenten zal de komende twee jaar het contactonderwijs verzorgen en werkt daarbij samen met de lokale universiteiten.

Startconferentie
De startconferentie werd geopend door Mauricio Sambo, voorzitter van het College van Korpschefs, met een inspirerend verhaal over wat er 'extern' speelt, wat dit betekent voor 'intern' en wat dit vraagt van leiderschap. Hij sprak over de turbulente omgeving waaronder de geopolitieke ontwikkelingen met als voorbeeld de toestand in Venezuela, de verharding van de criminaliteit en het wegvallen van de sociale cohesie op de eilanden zelf. Intern noemde hij de uitdaging van de schaarste aan middelen en wat dat met de motivatie van de medewerkers doet. Verantwoordelijkheid durven dragen en elkaar aanspreken was volgens hem één van de grotere uitdagingen voor het politieleiderschap. Vervolgens  werd door de deelnemers hun eigen werkcontext- en leiderschapspraktijk verkend en het model van Quinn geïntroduceerd. Ook was er aandacht voor leer- en onderzoek vaardigheden in het besef dat dit voor de meeste deelnemers een zwaar en stevig opleidingstraject van twee jaar zal zijn. Een traject dat met vertrouwen en enthousiasme tegemoet wordt gezien.

"Mooie startconferentie met een PA team dat op professionele wijze en vol toewijding de start heeft begeleid en een groep collega's/studenten die met veel 'eagerness' hieraan hebben deelgenomen. Belooft veel voor het verdere verloop van de MTL-C",
Mauricio. R. Sambo, chief of Police, Curaçao Police Force

Schoolmaken in de Praktijk

Ook voor de MTL-C geldt dat de eigen werkpraktijk leidend is voor het leren van de deelnemers. Deze werkpraktijk wordt verrijkt en verdiept met o.a. theoretische kennis tijdens het contactonderwijs. Dit is ook de plek waar met en van elkaar geleerd wordt door een learning community te vormen. De opgedane kennis en ervaring nemen de deelnemers terug naar hun praktijk, waar de directe omgeving (team, afdeling) mee leert door de praktijkopdrachten die uitgevoerd worden. De deelnemer wordt ondersteund door een praktijkbegeleider uit het korps en een leerprocesbegeleider vanuit de politieacademie.

Platform 

Met het College van Korpschefs vormt de Politieacademie een platform om de voortgang van de MTL-C te monitoren, elkaar scherp te houden op de afspraken en bredere leiderschapsvraagstukken met elkaar te delen en van elkaar te leren om zo het leiderschap nog meer te versterken.

Trefwoorden
Groepsfoto