Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Intern onderzoek naar docent Politieacademie Den Haag afgerond

Plaatsingsdatum:  

Laatste update: 20-2-2023 14:55

​​De Politieacademie wil haar studenten en medewerkers een veilig leer- en werkklimaat bieden. Dat gaat in de regel goed, maar vorig jaar gaven dertig studenten signalen af over ongepast en ongewenst gedrag in de leer-werkomgeving; hierover is bericht op intranet en in NRC Handelsblad. “Ik wil de studenten van harte complimenteren dat ze dit hebben gedaan", zegt directeur Leonard Kok. “De Politieacademie staat voor goede omgangsvormen, inclusie en integer gedrag en we hebben dergelijke signalen echt nodig, zodat we actie kunnen ondernemen en we het allemaal nog beter gaan doen".​

Na deze signalen is er een onderzoek gestart naar deze signalen en daaruit kwam naar voren dat in zeker achttien gevallen sprake was van gedrag, dat niet past binnen de politie en de Politieacademie. Dat leidde direct tot veel gesprekken met studenten en docenten.​​

Leonard is daar tevreden over. “Ik vind het belangrijk dat het gesprek over gewenst gedrag, professioneel handelen en het verhogen van veiligheid voor studenten, voortdurend wordt gevoerd en in de volle breedte: door de leiding, de begeleiders, docenten en natuurlijk de studenten zelf."

In één geval is er door het team Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) een onderzoek gestart naar een docent. Uit dat onderzoek is naar voren gekomen dat er geen sprake is van plichtsverzuim; met de docent is overigens in een vroeg stadium een gesprek gevoerd over welke normen rond professioneel gedrag leidend zijn op de Politieacademie.

Trefwoorden