Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Genomineerden Politieacademie scriptieprijs 2022

Plaatsingsdatum:  

Laatste update: 5-9-2022 12:59

​Bij de Politieacademie reiken we jaarlijks de scriptieprijs uit. Met deze prijs krijgen talenten en hun onderzoeksresultaten een podium. Studenten binnen het Hoger Onderwijs van de Politieacademie kunnen door hun sectorleiding worden voorgedragen. Een deskundige jury met vertegenwoordigers vanuit politiepraktijk, onderwijs en onderzoek beoordeelt de scripties op zowel wetenschappelijke waarde als praktische relevantie.


Op maandag 5 september wordt tijdens de opening van het Politieonderwijsjaar 2022 de prijs uitgereikt door korpschef Henk van Essen. 

De vijf genomineerden

 • Amora van Dijk
  Amora werkt als senior GGP (thema Zorg en Veiligheid) bij de Eenheid Limburg. Ze heeft onderzoek gedaan onder 4500 executieve politiemedewerkers naar het gebruik van huidige interne kennissystemen (Kompol, Agora, Intranet, Digitale Werkomgeving PA en Blue Portaal). Die kennissystemen dragen bij aan het effectiever en efficiënter maken van het politiewerk en aan de vraag naar learning on the job. Het correct gebruik van de systemen én kenmerken die van invloed zijn op digitale fitheid, bepalen mede de kwaliteit van het goed functioneren van de politieorganisatie. De opbrengsten van dit onderzoek helpen de organisatie in het verbeteren van de kennisoverdracht van de naar schatting 1600 onderwerpen waarop de politie acteert. 

 • Hendrik van der Veen
  Hendrik werkt als teamchef afdeling AVIM bij de Eenheid Noord-Nederland. Zijn onderzoek richt zich op het inzichtelijk maken van het proces van internationaal verbonden mensenhandel, op basis van verklaringen van slachtoffers.. Middels een crime script laat hij  het proces van werving, vervoer, uitbuiting en ontsnapping zien. Dit biedt houvast om op internationaal niveau betere interventies te doen. Tegelijkertijd laat het onderzoek de waarde van slachtofferverklaringen zien als solide basis om een crime script te bouwen.

 • Bas de Jong
  Bas werkt als operationeel specialist C (bestuurlijke en integrale aanpak) bij de Eenheid Den Haag. Hij heeft diverse hypotheses over de inzet van een Team Districtelijke Aanpak (TDA) onderzocht aan de hand van een serious game. TDA’s zijn in het leven geroepen vanwege het aantal grootschalige politieoptredens dat door allerlei omstandigheden de afgelopen jaren is toegenomen. De geluiden uit het werkveld waren dat deze TDA’s bepaalde voordelen bieden die de druk op de organisatie zouden kunnen verlagen. Bas onderzocht of er betere lokale kennis beschikbaar is, of er meer verbinding is met organisatoren en of dit leidt tot inzet van minder capaciteit.

 • Charel Sioni
  Charel werkt als senior Tactische Opsporing bij de Eenheid Midden-Nederland. Ze heeft onderzoek gedaan naar de mate van verklaren in politieverhoren door verdachten met een licht verstandelijke beperking bij gebruik van risicovolle vraagstellingen en verhoortechnieken door de verhoorder. Het verhoren op deze manier kan de verklaring van verdachte op een negatieve manier beïnvloeden. Ze concludeert dat het gebruik van alle vraagstellingen en verhoortechnieken die zij bekeken heeft afgeraden wordt. Er wordt in bijna alle gevallen te weinig informatie verkregen en er moet ernstig rekening gehouden worden met de invloed op de betrouwbaarheid van de verklaring.

 • Uschi Gerrits
  Uschi werkt als teamcoördinator Veilig & Gezond Werken bij PDC (Limburg). Ze heeft onderzoek gedaan naar de vraag of wendbaar werken binnen haar team bijdraagt aan betekenisvol politiewerk. Wendbaar werken, zoals Agile en Scrum, wint aan populariteit binnen de politie. Uschi kwam tot de conclusie dat de manier van werken binnen een team niet afhankelijk moet zijn van een trend. De juiste methode kiezen vergt een complexe, nauwgezette zoektocht waarbij je rekening moet houden met verschillende factoren. Haar advies is: ga actief en nieuwsgierig onderzoeken wat jouw team nodig heeft.


Trefwoorden