Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Essay Hans Boutellier over de kernfunctie van de politie

Plaatsingsdatum:  

Laatste update: 10-12-2020 16:07

​De huidige samenleving vraagt veel van de politie. De veiligheidsvraagstukken zijn ingewikkeld, de politiek is veeleisend en het publiek is mondig en divers.
De Nationale politie is één organisatie, maar niet per se één identiteit. Het is een huis met vele kamers. Zij zoekt – zoals veel organisaties – naar haar positie in een sterk veranderende wereld. Neem alleen al de digitalisering met haar venijnige kanten. Er is het risico dat de politie louter meebeweegt met de ontwikkelingen in criminaliteit, veiligheid en samenleving. Zij wordt dan zelf onderdeel van de turbulentie. Bij voorkeur opereert ze vanuit een zelfbewuste positie die rust en gezag uitstraalt. Dat kan alleen op basis van een gemeenschappelijk gedeelde en door burgers ervaren identiteit. In het kort ziet deze er als volgt uit. De politie geeft samen met andere partijen vorm aan de morele ruimte van de samenleving en heeft een gezagspositie in de normering daarvan. Het is de bron van haar bestaansrecht en de uiterste consequentie van haar handelen. Deze kernfunctie is richtinggevend voor actuele keuzes qua inzet, houding en werkwijze. Een essay over de immanente betekenis van de politieorganisatie in een complexe context.

Dit essay is op persoonlijke titel geschreven op verzoek van de School voor Politieleiderschap van de Politieacademie en de Directie Strategie & Innovatie van de Nationale Politie. Het kwam tot stand in nauwe samenspraak met de leden van een klankbordgroep. De tekst vraagt om zorgvuldige lezing.

Lees hier het essay.

Trefwoorden