Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Erkenning Ervaringscertificaat Politieacademie voor drie jaar verlengd

Plaatsingsdatum:  

Laatste update: 1-2-2021 15:39

De erkenning van het Ervaringscertificaat (EVC) van de Politieacademie is verlengd voor de komende drie jaar. Met de erkenning door het Nationaal Kenniscentrum EVC voldoet de Politieacademie aan de Kwaliteitscode 3.0. Eerder werd de erkenning voor de duur van 1,5 jaar verstrekt, maar door te voldoen aan aanvullende eisen, is deze per 1 januari verlengd voor drie jaar.


De Politieacademie, sinds 2011 erkend aanbieder van trajecten Ervaringscertificaat, wil iedere medewerker van de politie helpen om aanwezige competenties in beeld te brengen en deze formeel te erkennen middels een Ervaringscertificaat. Competenties krijg je door het volgen van onderwijs, maar juist ook door ervaring in de praktijk. ''Het Ervaringscertificaat  is een echt loopbaaninstrument'', zegt Marilien Koldewijn, coördinator EVC bij de Politieacademie. ''Er zijn bijvoorbeeld politiemensen opgeleid voor niveau 3, die in hun dagelijkse werk niveau 4 werkzaamheden verrichten. Voor een andere functie die ze graag willen bekleden, is een politiediploma niveau 4 nodig. Er zijn ook collega’s die operationeel specialist willen worden en daarvoor niet de benodigde HBO-opleiding hebben, maar die in het dagelijks leven wel werk op dat niveau doen. Door te kijken naar de werkervaring van die collega en het vakmanschap te meten, willen wij hen helpen de volgende stap in zijn loopbaan te zetten.''

Po
sitieve respons
Na aanmelding volgt een informatief gesprek en een persoonlijke intake waarbij wordt ingezoomd op de persoonlijke situatie: cv, werkervaring en loopbaandoel. Als er na de intake een traject wordt gestart, dan wordt er met hulp van een begeleider een digitaal portfolio samengesteld. Twee inhoudsdeskundigen gaan dit portfolio beoordelen en waarderen. ''We krijgen veel positieve respons van collega’s die een traject hebben gevolgd'', zegt Marilien. ''Collega’s die het Ervaringscertificaat hebben behaald en het gebruiken in een sollicitatieprocedure, worden vaak daadwerkelijk geplaatst. Collega’s zien het Ervaringscertificaat ook als waardering. Sommigen krijgen in het dagelijks leven niet zo vaak complimenten. Dan is dit een heel mooi instrument.''

V
oorlichting
Twee jaar geleden voltooiden 23 collega’s een traject Ervaringscertificaat, vorig jaar waren dat er 76. ''Dat komt doordat we voorlichtingsbijeenkomsten voor ongeveer achthonderd collega’s hebben gehouden. In verband met corona zijn deze nu nog niet opnieuw gepland, maar we gaan kijken of we webinars kunnen organiseren. Gelukkig hebben we nog wel mond-tot-mondreclame. En de beste reclame is toch die van collega’s die een traject hebben afgerond.''

Meer informatie:
Trefwoorden