Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Begeleidingsteams ‘Schoolmaken in de Praktijk’ ontmoeten elkaar in een speciale Platformbijeenkomst

Plaatsingsdatum : 17-10-2018 15:17

Vrijdag 5 oktober jl. vond in het kader van het Nieuwe Leiderschapsonderwijs (NLO) voor de eerste keer een speciale Platformbijeenkomst ‘Schoolmaken in de Praktijk’ met alle Begeleidingsteams uit de eenheden plaats. Bijna alle eenheden waren met meerdere mensen vertegenwoordigd.
Een begeleidingsteam bestaat uit een EMT-lid, de MD/PD adviseur en de accountmanager namens de Politieacademie. Zij bewaken gezamenlijk de uitgangspunten van het ‘Schoolmaken in de Praktijk’ in de eenheid, zoals de intake/selectie van studenten, de kwaliteit van de leerwerkplek, de selectie en begeleiding van de praktijkbegeleiders etc.
Jaco van Hoorn benadrukte in zijn inleiding dat de 5 cultuurtransities, genoemd in het ontwerpplan en nodig om tot meer waarde gedreven en operationeel leiderschap te komen, nog steeds volop gewenst en geldend zijn. Hij riep de aanwezigen op bij al het handelen deze cultuurtransities in het achterhoofd te hebben en ook anderen daarop te (blijven) bevragen.
In the World café lagen vervolgens 4 thema’s op tafel:
1. Hoe vindt selectie plaats van de ‘juiste’ MTL en LOS student?
2. Wat is het belang en de betekenis van blijvend contact tussen studenten en praktijkbegeleiders in de eenheden?
3. Hoe monitoren we het proces tijdens de studie (vertraging, uitval, sollicitatie etc.)? 
4. Draagt het nieuwe leiderschapsonderwijs bij aan de bedoeling en levert het nieuwe Teamchefs en Operationeel Experts op?

Uit deze gesprekken werd opnieuw duidelijk dat de MTL en de LOS meer zijn dan een individuele leiderschapsopleiding en op een betekenisvolle manier bijdragen aan de gewenste cultuurtransities.
Dit komt terug in wie je selecteert: welk talent heeft het in zich de bestaande en soms weerbarstige cultuur te beïnvloeden? Maar ook hoe de eenheden de olievlekwerking van nieuw, waarde gedreven leiderschap ondersteunen en vergroten door learning communities van studenten en praktijkbegeleiders te laten ontstaan. Een ander voorbeeld is hoe je vanuit duidelijke kaders en uitgangspunten, waarde gedreven, het studieproces monitort: over het moment waarop je bijvoorbeeld kunt gaan solliciteren tijdens de opleiding, zijn vooraf afspraken gemaakt en ook tijdens de begeleiding wordt over deze uitgangspunten gesproken. En als de studievoortgang in gevaar komt, is dit natuurlijk ook onderwerp van gesprek. Tot slot is ook gekeken naar wat het ons korps nu oplevert: naast aanstellingen van startbekwame Operationeel Experts en Teamchefs is door aanwezigen vooral de ‘beweging’ en de ‘energie’ genoemd die voelbaar en zichtbaar is als studenten van de LOS en MTL in hun teams ‘schoolmaken in de praktijk’.
De bijeenkomst sloot af met de woorden van aanwezigen dat het denken en handelen vanuit de cultuurtransities waardevol is en aanspreekt en de oproep klonk dat dit breder dan het leiderschapsonderwijs uitgedragen mag worden.

Trefwoorden
agenten op straat