Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Virtual Reality: een verrijking voor het politieonderwijs

Plaatsingsdatum: 6-4-2022 07:55

Laatste update: 6-4-2022 09:08

​Virtual reality wordt steeds meer dagelijkse realiteit in het onderwijs van de Politieacademie. Door middel van een ‘roadshow’ worden momenteel alle zeven locaties waar basispolitieonderwijs wordt gegeven, voorzien van alles wat nodig is om virtual reality in het onderwijs te implementeren. Dé toegevoegde waarde van VR? ‘Altijd en overal kunnen leren in een veilige en authentieke context.’


Virtual reality is een technologie waarbij je een bril uitgerust met sensoren draagt. Hierdoor worden je bewegingen geregistreerd en geprojecteerd in digitale omgevingen, waardoor je je in een andere wereld waant. ‘Virtual reality is echt iets wat je moet ervaren’, zegt Giny Verschoor, Product Owner Kennis & Onderzoek en Virtual trainen bij de Politieacademie. ‘Dat is één van de redenen dat we de materialen op alle locaties bezorgen en daarbij ook een warme overdracht doen. We geven docenten, maar ook studenten, een korte workshop: wat is nou VR, wat is er allemaal al ontwikkeld, hoe is het verwerkt in het curriculum, hoe kan je ermee aan de slag? We dragen de spullen over aan de afdeling onderwijsondersteuning, zodat zij ook weten hoe je de VR-brillen moet beheren en schoonmaken. Daarna kan de locatie zelf aan de slag met VR en kunnen wij op afstand ondersteuning bieden. Per locatie hebben we daarnaast een VR ambassadeur. Deze docent is voor andere docenten aanspreekpunt, bijvoorbeeld als zij ideeën hebben voor vernieuwingsvraagstukken, of vragen hebben over het geven van de les.’ 

Waardevol middel

VR op de PA.pngVirtual Reality kan voor studenten en docenten een waardevol middel zijn bij zowel de voorbereiding op de lessen, als bij het onderwijs zelf. Giny: ‘Een student moet bijvoorbeeld voor de eerste keer schieten. Hij kan dan kiezen: naar het leermiddelenportaal gaan en filmpjes over de schiettoets kijken, documentatie lezen, óf met zijn leerteam een kist met VR-brillen reserveren en ‘VRange’ gaan doen, waarbij je onder meer kunt leren wat het veiligheidsprotocol is. Dit past helemaal bij het nieuwe onderwijsprincipe, waarbij je je eigen leerroute mag bepalen. VR kan daarnaast door docenten in de les worden gebruikt. Dan draait het bijvoorbeeld om het voeren van het gesprek. Je ervaart in VR met zijn allen tegelijkertijd een bepaalde situatie, bijvoorbeeld wanneer je gaat surveilleren en bepaalde keuzes moet maken. Daarna kan je heel mooi met elkaar bespreken waarom jij die persoon hebt aangehouden, waarom je niet om iemands identiteitsbewijs hebt gevraagd, vanuit welk juridisch kader je hebt gehandeld et cetera. Zo wordt het onder anderen in de les toegepast.’

Veilig 

Virtual Reality heeft ten opzichte van reguliere onderwijsmethoden verschillende voordelen, weet Giny. ’In VR heb je alle vrijheid om in een veilige omgeving te trainen en daarvan te leren. Daarnaast kun je met VR in een authentieke context trainen. Je zet de bril op en je bent ineens op een plaats delict waar je voorwerpen kan gaan bestuderen. Je kan zelf keuzes maken in de VR omgeving, je kan zelf bepalen wat je daar doet. Dat is heel anders dan wanneer je een filmpje kijkt. Doordat je het beleeft, krijg je betrokkenheid. Uit onderzoek is gebleken dat wanneer je iets zelf ervaart, je ergens emotie bij krijgt, je de opgedane kennis langer vasthoudt.’

Plaats- en tijdonafhankelijk

Uiteindelijk zorgt VR ook voor besparing. ‘Niet zozeer direct in financiën, want de aanschaf van de hardware is best prijzig. We hebben voor de VR-brillen daarnaast speciale kisten waarmee we ze allemaal in één keer kunnen opladen. We hebben voor VR ook een eigen wifi-netwerk waarmee de brillen altijd verbonden zijn, zodat we ze met één druk op de knop van een update kunnen voorzien. We besparen met VR vooral op de inzet van docenten. Studenten kunnen zich met VR beter voorbereiden op de lessen, zodat ze tijdens de lessen in de contactmomenten met de docent veel meer op de inhoud kunnen ingaan. Docenten en studenten hoeven dankzij VR ook niet telkens af te reizen naar bepaalde locaties om iets te laten ervaren. We hebben tenslotte al tekorten aan middelen als schietbanen en auto’s. Daarnaast zit je soms met bepaalde weersomstandigheden die je wil nabootsen. Dat kan allemaal met VR. VR gaat nooit het echte schieten vervangen, maar het is wel een extra toevoeging, het maakt de lesstof rijker.‘

Trainen op beslismomenten

VR.pngMomenteel zijn er elf VR-modules ontwikkeld, over onder anderen reanimeren, professioneel controleren, huiselijk geweld, complexe scheiding, een drugslab en een plaats-delict. Deze zijn veelal ontwikkeld met externe leveranciers, maar het ligt in de planning om de volgende modules binnen de academie te ontwikkelen. Giny: ‘We bekijken samen met het onderwijs welke gaten en opdrachten er nog in het huidige curriculum zitten. Op basis van de probleemstellingen en de leerdoelen kijken we of VR een geschikt leermiddel is. Wat nu hoog op het lijstje staat, is trainen op beslismomenten. Met de komst van het stroomstootwapen wordt het steeds lastiger om te bepalen welk geweldsmiddel op welk moment het meest geschikt is. We zijn nu aan het onderzoeken hoe we dat kunnen trainen met behulp van VR, bijvoorbeeld dat je in multiplayer met meerdere mensen een casus gaat naspelen en de docent het er later met het team over kan hebben. Bij een leermiddel moet je heel goed nadenken of je met VR niet het verkeerde gedrag aanleert. Dat is ook een van de redenen dat we VR ontwikkelen samen met het onderwijs. Docenten laten we de VR modules doen en elke keer feedback geven.’

Positieve reacties

Tot nu toe heeft Giny alleen maar positieve reacties gehad op de brede implementatie van VR in het politieonderwijs. ‘Over de inhoud van de VR-trainingen zijn de meningen wel eens verdeeld, maar over het middel zelf is iedereen enthousiast. Als een docent het spannend vindt om voor de eerste keer een VR les te geven, dan kan er iemand van het team langsgaan om te helpen. Na één keer weten ze wel hoe het werkt. We zijn nu bezig met het afronden van de implementatie. VR is nu vooral gericht op het basispolitieonderwijs. We gaan bekijken of we het breder kunnen inzetten, dus in het hoger onderwijs en het vakspecialistisch onderwijs, maar ook op het gebied van trainingen voor het personeel. Aan de andere kant ligt er op het gebied van VR nu al best veel en moeten we iedereen even de tijd gunnen om ermee aan de slag te gaan. We willen docenten van harte uitnodigen om als ze een les aan het voorbereiden zijn, een keer een bril mee te nemen en de modules te bekijken. Studenten raken we ook zeker aan een keer een bril te reserveren. Na het een keer gedaan te hebben, durven docenten te dromen: wat kan er nog meer? Ik verwacht dan ook dat er na de zomer veel verzoeken gaan komen voor doorontwikkeling van VR.’

Trefwoorden