Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Verdwijnen BVH-Web Oefen (Landelijk)

Plaatsingsdatum:  

Laatste update: 9-4-2020 11:32

Sinds 14 augustus 2019 beschikken we als Nationale Politie over één landelijke oefenomgeving en één landelijke opleidingsomgeving voor BVH. Met deze ingebruikname namen we afscheid van een flink aantal oefenomgevingen, namelijk twee oefenomgevingen per eenheid (BVH en BOSZ). Het bespaart beheer capaciteit en kosten.

Binnenkort komt daar verandering in.
Het blijkt dat er te weinig gebruik gemaakt wordt van de BVH-Web Oefen (Landelijk). De kosten wegen niet tegen de baten op. De BVH-Web Oefen (Landelijk) wordt afgesloten. Alle daarin gemaakte registraties zijn daarna niet meer te raadplegen.

Politie Academie.
Voor de Politie Academie betekent deze verandering niets. Immers vanaf 14 augustus 2019 werken studenten en docenten in de BVH-Web Opleiding (Landelijk). Deze BVH blijft gewoon bestaan.
Echter er zijn nog steeds studenten die hun opdrachten toch in de BVH-Web Oefen (Landelijk) verwerken. Dit werk zal bij het sluiten van deze BVH verdwenen zijn.

Oproep.
Voor alle studenten en docenten van de Politie Academie is het van groot belang om er zeker van te zijn dat hun werkzaamheden worden verricht in de BVH-Web Opleiding (Landelijk). Op die manier blijven registraties bestaan en te beoordelen.

Met vriendelijke groet,

Gerrit de Vries
Instructeur invoer bronsystemen

Trefwoorden