Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Primeur Politieacademie: testen van nieuwe techniek om chemische componenten te identificeren

Plaatsingsdatum:  

Laatste update: 3-2-2023 12:09

​​​​​​​

De Politieacademie gaat als één van de eerste onderzoeksinstituten proeven doen met een nieuw ontwikkelde techniek om te zien of deze kan worden toegepast op bijvoorbeeld plaatsen delict voor het vaststellen of er explosieven of kruitresten aanwezig zijn. De verwachting is dat daarmee het werk van de politie sterk kan worden verbeterd. Op 28 november kwamen verschillende wetenschappers van de Universiteit van Hannover naar de Politieacademie in Apeldoorn om twee zogenaamde Ionen Mobiliteits Spectrometersystemen (IMS) in bruikleen te overhandigen.


IMS is niet nieuw en wordt al langer toegepast bij bijvoorbeeld de beveiliging van luchthavens en in de farmaceutische industrie. Een IMS is een apparaat dat geplaatst kan worden bij oppervlaktes, voorwerpen of lichaamsdelen, lucht inzuigt en door metingen direct kan vaststellen, welke stoffen zich bevinden op bijvoorbeeld die oppervlaktes.

Geschikt gemaakt voor politiepraktijk

Het probleem tot nog toe was dat apparaten negatief werden beïnvloed door vocht, waardoor het moeilijk was om het apparaat in de buitenlucht te gebruiken. Maar daar heeft de Universiteit van Hannover een oplossing voor bedacht en daarmee wordt het ook geschikt voor het politiewerk in de buitenlucht.

Daarnaast zijn vele IMS-systemen tot nog toe behoorlijk groot (ter grootte van een oven) en wordt er gekeken naar het mobieler en handzamer maken van deze apparaten. Jaap Knotter (Lector Technologies for Criminal Investigations op de Politieacademie en Hogeschool Saxion): “De Universiteit van Hannover is de absolute koploper op het gebied van IMS en heeft toepassingen ontwikkeld op tal van terreinen. De techniek hebben ze nu zodanig verbeterd en aangepast, dat ook de politie hiermee aan de slag zou kunnen. We gaan het eerst testen in het laboratorium en dan zo snel mogelijk in de politiepraktijk. Het is echt een prachtige ontwikkeling".

Juridisch houdbaar?

Naast de technische vervolmaking zal er ook een ander traject moeten worden gelopen. Met bijvoorbeeld het Openbaar Ministerie zal moeten worden besproken of uitkomsten van IMS-metingen houdbaar zijn voor de rechter. Tot aan dat moment zullen metingen met het IMS moeten worden gevalideerd door bijvoorbeeld het Nederlands Forensisch Instituut.

Verbeteren politiewerk

De IMS past goed in de bestudering op de Politieacademie van de toepassing van sensortechnologie, robotica en datascience. De onderzoeken op de Politieacademie richten zich onder meer op de ontwikkeling van handzame sensoren, die ingezet kunnen worden op plaatsen delict (zoals het IMS). Robotica betreft de ontwikkeling van robots die zo wendbaar mogelijk zijn in de lucht, op de grond en onder water. Deze vormen als het ware de vervoersmiddelen van de sensoren. Datascience richt zich op de veredeling en de interpretatie van data. 

Met dit alles richt de Politieacademie zich - in samenspraak met de politie - op het verbeteren van het politiewerk en zoekt ze de samenwerking met andere instituten.​

Meer informatie


Trefwoorden
Overhandiging IMS Hannover