Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Politieacademie opent kenniscentrum Mens & politieorganisatie

Plaatsingsdatum: 22-4-2022 15:00

Laatste update: 22-4-2022 15:05

​De Politieacademie opent vandaag haar eerste kenniscentrum: Mens & politieorganisatie. Met kenniscentra beoogt de Politieacademie kennis- en onderzoeksresultaten zichtbaar te maken, te ontsluiten en te laten doorwerken in praktijk en onderwijs. Kenniscentrum Mens & politieorganisatie richt zich op het verrichten van onderzoek bij de politie naar onderwerpen als weerbaarheid, integriteit en diversiteit. Vandaag was ook het startsein van de expositie I'm only human, een expositie in het teken van het menselijke aspect van politiewerk.


De sector Kennis & Onderzoek van de Politieacademie wil graag verbinding, focus en massa in kennis en onderzoek aanbrengen en de samenwerking met praktijk, onderwijs en andere partners faciliteren. Zo ontstond het idee om een aantal kenniscentra in te richten, waar wordt gewerkt aan kennisontwikkeling en kennisontsluiting op voor de politie relevante kernthema's.

Kenniscentrum Mens & politieorganisatie

Het eerste kenniscentrum dat haar 'deuren' opent, is kenniscentrum Mens & politieorganisatie. Het centrum versterkt en vernieuwt de politiemens en –organisatie met onderzoek en handelingsperspectieven. Specifiek op het gebied van weerbaarheid, diversiteit, integriteit en politieonderwijs. Tegelijkertijd functioneert het kenniscentrum Mens & politieorganisatie als kennisknooppunt en werkplaats voor partners binnen en buiten de politie. "Zelfs het fundamentele onderzoek dat we doen is praktijkgericht en pas geslaagd als het is doorgewerkt in onderwijs, praktijk en/of beleid", vertelt Annika Smit, lector Weerbaarheid aan de Politieacademie en verbonden aan het kenniscentrum. "We willen begrijpen hoe het handelen van politiemensen tot stand komt en welke effecten dat heeft op politiemensen zelf, op de organisatie, maar vooral ook in de maatschappij."

De ambitie van het kenniscentrum is dat de politie ook (zelf)onderzoek gaat doen. Smit: "Het centrum wil het onderzoekend vermogen van de politie stimuleren en daarvoor is allereerst zelfreflectie van belang. Er is zelfbewustzijn nodig om überhaupt vanuit nieuwsgierigheid vragen te kunnen stellen."

I'm only human

Vanuit nieuwsgierigheid vragen stellen is ook het onderwerp van de expositie 'I'm only human'. In 2020 was het twintig jaar geleden dat in Nederland het vak van prostituee legaal werd. Om slachtofferschap in die branche te voorkomen, werd nieuwe wetgeving van kracht om mensenhandel te bestrijden. De Politieacademie is hier vanaf de start actief bij betrokken, door het beleid mee vorm te geven en opleidingen te ontwikkelen en verzorgen. Om onder andere dit thema voor het voetlicht te brengen, is de Politieacademie een samenwerking aangegaan met acht kunstenaars. Onder begeleiding van Storing AUB geven zij op eigen wijze vorm aan een expositie in de kapel van de concernlocatie in Apeldoorn.

De kunstenaars belichten vooral het menselijke aspect van politiewerk. Een aspect dat ook voorop staat bij het kenniscentrum Mens & politieorganisatie. Langs de door kunstenaars gecreëerde route van twaalf biechthokjes en zeven altaartjes ervaart men de kunst van het ontdekken.


De komende weken introduceren we in een serie dubbelinterviews de verschillende onderzoekslijnen van het kenniscentrum Mens & politieorganisatie. Aan de hand van de verbinding met kunst belichten we waar het kenniscentrum zich in verdiept.

Meer informatie

Trefwoorden