Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Politieacademie blij met positief oordeel Inspectie Justitie en Veiligheid

Plaatsingsdatum: 20-6-2022 16:09

Laatste update: 20-6-2022 16:12

De Politieacademie is blij met het positieve oordeel van de Inspectie Justitie en Veiligheid over het politieonderwijs, dat eind vorige week is gepubliceerd. De conclusie van de Inspectie is dat de Politieacademie de afgelopen jaren forse stappen heeft gezet en ‘op de goede weg is met het aanpakken van diverse problemen’. 


D
e Inspectie noemt het opzetten van een kwaliteitszorgsysteem voor de hele Politieacademie als één van de positieve punten. Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat de Politieacademie wel beschikte over een beschrijving van een kwaliteitszorgsysteem, maar dat de focus sterk op de planvorming en uitvoering lag. Er werd te weinig geïnvesteerd in evaluatie en bijstelling. De afgelopen jaren heeft de Politieacademie fors geïnvesteerd in activiteiten waarmee ze zelf de kwaliteit van haar onderwijs beoordeelt en verbeteringen doorvoert.

Kwaliteit examinering verbeterd

Ook heeft de Politieacademie de kwaliteit van haar examinering verder verbeterd, constateert de Inspectie. De examencommissies zijn verstevigd en er zijn waarborgen ingebouwd voor de zorgvuldigheid van hun beoordelingen. Aan de examinatoren stelt de Politieacademie hogere eisen. Dit heeft echter tot gevolg dat de werving van nieuwe kandidaten moeizaam verloopt. 

Verder zijn er in de ontwikkeling van de nieuwe basispolitieopleiding PO21 diverse knelpunten opgepakt. De Inspectie Justitie en Veiligheid kan de kwaliteit van de verkorte politieopleiding pas beoordelen wanneer een nieuwe lichting agenten is ingestroomd in het politiekorps. Vooralsnog heeft de inspectie geen signalen ontvangen dat de kwaliteit van het onderwijs onder de kortere duur lijdt.

Trots

‘Als directie van de PA zijn we verheugd en trots om van de Inspectie te horen dat we op de goede weg zijn’, zegt Kathelijne van Kammen, plaatsvervangend directeur van de Politieacademie. ‘De genoemde verbeteringen in onze organisatie zijn een mooi compliment voor al onze collega’s die dagelijks gedreven bouwen aan de politie van morgen en overmorgen. We zijn als dynamische onderwijsinstelling continu bezig om te begrijpen waar het politievak zich naartoe beweegt, hoe we dat een plek kunnen geven in onderwijs en hoe we dat samen met de praktijk kunnen vormgeven. Meebewegen en vernieuwen hoort bij ons vak. Natuurlijk valt er binnen onze organisatie nog genoeg te verbeteren. Dat blijkt ook uit het Inspectieoordeel en daar gaan we hard mee aan de slag. Met elkaar, met onze studenten, met de praktijk en andere onderwijsinstituten, bouwen we dagelijks verder aan het politievak van de toekomst, want politiecollega’s leren en ontwikkelen een leven lang.’

Lees hier het volledige bericht van de Inspectie Justitie en Veiligheid.

Trefwoorden