Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Politie onderwijsjaar 2021-2022 officieel geopend

Plaatsingsdatum: 6-9-2021 17:00

Laatste update: 6-9-2021 17:07

Het politie onderwijsjaar 2021-2022 is op maandag 6 september officieel geopend. Ook dit jaar werd er vanwege corona helaas geen fysieke bijeenkomst gehouden, maar was er een online evenement. De opening begon met inspirerende online masterclasses voor studenten en collega’s rond het thema ‘vernieuwend onderwijs’. Naast een speech van demissionair minister van Veiligheid en Justitie Ferd Grapperhaus en een gesprek met onder meer korpschef Henk van Essen en directeur Politieacademie Gerrit den Uyl via een livestream, werd de winnaar van de jaarlijkse scriptieprijs bekendgemaakt.


In de ochtend stonden zes inspirerende masterclasses op het programma. In drie rondes hoorden deelnemers meer over onderwijsinnovatie, hoger onderwijs binnen de politie, digitaal bewustzijn, politieonderwijs van overmorgen, cybercrime en de invloed van zingeving op het politieonderwijs.

Live opening van het onderwijsjaar

In de middag volgde de online te volgen livestream. Deze startte met een speech van demissionair minister Grapperhaus in het atrium van de Politieacademie. Vanwege corona was er – net als vorig jaar – geen publiek aanwezig, maar keken geïnteresseerden online naar zijn toespraak. Ook vond er een gesprek plaats over vernieuwend onderwijs. Hierbij schoven de volgende gasten aan bij gespreksleider Myrthe van Beneden, teamchef Thematische Opsporing: de demissionair minister, korpschef Henk van Essen, directeur Politieacademie Gerrit den Uyl, de genomineerden voor de scriptieprijs, Samet Özer (student en voorzitter studentenraad), Manon van de Riet (docent Hoger Onderwijs) en Jessica Rebel (programmamanager Toekomstbestendig Opsporingsonderwijs).

Winnaar scriptieprijs 2021

Tijdens de opening van het onderwijsjaar wordt ook elk jaar de scriptieprijs uitgereikt. Met de scriptieprijs krijgen talenten en hun onderzoeksresultaten een podium. Dat podium draagt bij aan de doorwerking van hun kennis en inzichten naar de praktijk en het onderwijs. Studenten binnen het hoger onderwijs van de Politieacademie kunnen door hun schoolleiding worden voorgedragen om in aanmerking te komen voor de scriptieprijs. De voordrachten komen uit de politieopleidingen op hbo- en wo-niveau. Een deskundige jury met vertegenwoordigers uit politiepraktijk, onderwijs en onderzoek beoordeelt de scripties op zowel wetenschappelijke waarde als praktische relevantie.

Er waren dit jaar drie genomineerden: 

  • Rob Boom - Police & boas together in the emergency aid?
  • Naomi van der Linde - Onderzoek naar de ervaringen van niet-initieel opgeleide teamchefs zonder operationele politie-ervaring op een basisteam
  • Hilde Spits - Artificial intelligence in de politieorganisatie
Lees hier meer over de genomineerden en hun scripties. 


Grote relevantie

Operationeel specialist Hilde Spits werd gekozen tot winnaar van de jaarlijkse scriptieprijs. Hilde's scriptie beantwoordt vragen zoals: wat is de waarde van de uitkomsten van de AI-filter? Hoeveel tijd - en dus politiecapaciteit - bespaart de filter? De keuze voor de scriptie van Hilde was unaniem, zei korpschef Henk van Essen, die de winnaar bekendmaakte. ''De doorwerking van onderzoek krijgt steeds meer de nadruk binnen de politie; uit onderzoek verworven kennis die bijdraagt aan de beroepspraktijk. Die invalshoek was voor de jury belangrijk bij de beoordeling. De scriptie van Hilde heeft een grote relevantie vanwege de actuele technologische ontwikkelingen en is grondig, veelzijdig en ook voor een leek te begrijpen. Een zeer gedegen onderzoek dat de praktijk gelijk verder helpt.''

Winnaar scriptieprijs 2021.png

''Heel leuk, de kers op de taart'', zei Hilde. ''De resultaten van mijn scriptie zijn meteen toegepast in de politieorganisatie, dus dat was al goed gegaan. Deze prijs is een mooie extra. Collega's kunnen deze nieuwe AI-techniek direct gebruiken. Mijn scriptie zelf is op dit moment nog vertrouwelijk, maar ik hoop dat veel collega's zelf gaan ervaren hoe effectief AI-tools zijn bij zaaksondersteuning.''

Omstreeks 15.20 uur spraken demissionair minister Grapperhaus, Henk van Essen en Gerrit den Uyl met drie collega’s over het vernieuwend onderwijs. Het slotwoord was daarna aan Grapperhaus, die het politie onderwijsjaar 2021 officieel voor geopend verklaarde. 


Trefwoorden