Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Politie, Politieacademie en MBO Raad tekenen samenwerkingsconvenant

Plaatsingsdatum: 6-9-2022 11:40

Laatste update: 6-9-2022 11:48

Op de Politieacademie in Apeldoorn hebben vertegenwoordigers van de politie, de Politieacademie en de MBO Raad een samenwerkingsconvenant ondertekend. Met dit convenant wordt de jarenlange samenwerking tussen deze partijen voortgezet maar ook een belangrijke stap gezet voor de politieorganisatie van de toekomst.


In het nieuwe convenant ligt het accent op het grote vervangingsvraagstuk binnen de politie: van agenten en BOA’s tot ICT-ers. Leonard Kok, lid van de korpsleiding politie: ‘Wij hebben als politie de ambitie voor een meer diverse samengestelde instroom aan politiemensen, met medewerkers met verschillende vooropleidingen, leeftijden en achtergronden. Ook het opleiden van huidige medewerkers tot een hoger niveau of meer vakbekwaamheid hoort daarbij.’

Meer oriëntatie en instroom

Het mbo is een belangrijke samenwerkingspartner voor de politie en de Politieacademie. Michel Labij, plaatsvervangend voorzitter van de sectorkamer namens de MBO Raad: ‘Via het keuzedeel Politie stromen veel mbo-studenten in op de Politieacademie. Dit convenant gaat verder dan dat. Met deze nieuwe keuzedelen dragen we nog meer bij aan de oriëntatie op en de instroom naar de basisopleiding en het werken bij de politie. Deze nieuwe keuzedelen zullen ook worden aangeboden aan bijvoorbeeld studenten ICT om aan de grote behoefte van de politie te voldoen.’

Eén keuzedeel is gericht op oriëntatie op het werken in de politieorganisatie in de breedte, de andere is specifieker gericht op studenten die in de toekomst opgeleid willen worden voor het beroep van politieagent. De keuzemodules helpen studenten om een beter beeld van de opleiding en het vak te krijgen. In beide keuzemodules is een stagedeel opgenomen. 

Win-winsituatie

Kathelijne van Kammen, plaatsvervangend directeur Politieacademie: ‘Deze samenwerking zetten we voort in een nieuwe vorm, mede door vernieuwing van de basisopleiding PO21. Het geeft de mbo-student een inkijkje in de politieorganisatie en de politie kan laten zien welke uitdagende banen ze te bieden heeft. Hiermee hopen we hun interesse te wekken en ze later terug te zien in een opleiding bij de Politieacademie of in dienst van een eenheid. Een win-winsituatie dus.’
Het samenwerkingsconvenant, dat door de partijen is aangegaan voor een periode van vijf jaar tot eind 2026, werd maandag 5 september 2022 in Apeldoorn ondertekend door Leonard Kok, Michel Labij en Kathelijne van Kammen.

De twaalf mbo-scholen die de nieuwe keuzedelen gaan aanbieden zijn het Vista College, Koning Willem 1 College, Curio, Aventus, ROC Friese Poort, ROC Kop van Noord-Holland, ROC A12, ROC van Amsterdam, ROC Mondriaan, Zadkine, ROC Midden Nederland en MBO Amersfoort.

Trefwoorden