Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Onderzoek naar de gevolgen van criminaliteit voor slachtoffers

Plaatsingsdatum:  

Laatste update: 31-5-2022 16:13

Welke gevolgen heeft criminaliteit voor slachtoffers? De Politieacademie, Open Universiteit en NHL Stenden Hogeschool doen onderzoek naar de gevolgen van online en traditionele criminaliteit. De uitkomsten kunnen de politie helpen om slachtofferzorg en de bestrijding van criminaliteit te versterken. Ook kan de politie hiermee procedures voor melden en aangifte doen verbeteren.


Het onderzoek richt zich op acht vormen van traditionele en online criminaliteit, namelijk:

  • Oplichting in persoon (zoals op straat of aan de deur);
  • Bankhelpdeskfraude;
  • Aanranding/seksueel geweld;
  • Bedreiging via internet;
  • Bedreiging in persoon;
  • Misbruik van internetbankieren-account (geld overschrijven of pinnen zonder toestemming);
  • Woninginbraak;
  • Criminaliteit met seksueel getint beeldmateriaal (zoals sexting, sextortion of wraakporno).

Aangevers en melders van deze criminaliteitsvormen kunnen in de komende periode per brief of telefonisch worden benaderd om een online vragenlijst in te vullen. Het invullen van de vragenlijst gebeurt volledig anoniem.

Online vragenlijst

De respondenten krijgen vragen over de gevolgen van het delict, de behoeftes die ze hadden en hun ervaring met de politie. Welke impact heeft het delict bijvoorbeeld op lichamelijk, psychologisch, sociaal/gedragsmatig en financieel gebied? En hoe is de ervaring met de procedure voor melden en aangifte doen?

Interview over gevolgen

Daarnaast zijn de onderzoekers op zoek naar aangevers en melders van genoemde criminaliteitsvormen die geïnterviewd willen worden over de gevolgen die ze hebben ervaren, hun behoeftes en ervaringen met de politie. De resultaten hiervan zullen ook anoniem worden verwerkt.

Uitnodiging ontvangen en contactinformatie

Wilt u meer weten over het onderzoek? Of wilt u zich aanmelden om eventueel uitgenodigd te worden voor een interview? Aangevers en melders van de acht criminaliteitsvormen van 18 jaar en ouder kunnen contact opnemen via impactcrimi@nhlstenden.com of 06 - 290 714 86 (bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur).

NHLS - OU - Politie3.png

Trefwoorden