Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Mogelijk verminderde bereikbaarheid applicaties zaterdag 13 juni

Plaatsingsdatum:  

Laatste update: 9-6-2020 11:00


Wat gaat er gebeuren:

Tijdens de werkzaamheden wordt het management systeem van de firewalls overgezet naar de management omgeving van de Politie, Dienst ICT.

Dit is noodzakelijk om het beheer vanuit één omgeving correct uit te kunnen voeren. Deze werkzaamheden maken deel uit van de transitie (iv-migratie)

 

Impact:

Voor de gebruikers van de Politieacademie omgeving hebben deze werkzaamheden de volgende impact:

  • Gedurende het onderhoudsvenster zal er gedurende maximaal 2 * 15 minuten geen verbinding mogelijk zijn met de Politieacademie omgeving (zowel van buiten naar binnen, als van binnen naar externe omgevingen)
  • Deze onderbreking is noodzakelijk om de verbinding tussen de firewall en de beheeromgeving van de Dienst ICT op te zetten.
  • De communicatie tussen de interne systemen zullen hier geen hinder van ondervinden.

 

Onderhoudsvenster:

De werkzaamheden vinden plaats buiten kantoortijd om de impact zo laag mogelijk te houden.

Het onderhoudsvenster is gepland op Zaterdag 13 juni tussen 9:00 en 12:00 uur, waarbij de onbeschikbaarheid tussen 11:00 en 12:00 zal vallen.

Indien er onverhoopt een rollback moet worden uitgevoerd, lopen de werkzaamheden tot 14:30

 

Testplan:

Vooraf aan de werkzaamheden worden een aantal belangrijke toepassingen getest (controle op bereikbaarheid) om vast te stellen of ze functioneren voordat de wijziging wordt doorgevoerd.

Dit betreft onder andere, de toegang van buiten naar binnen, opzetten VPN, telewerken, benaderen van toepassingen als Osiris Student, Leermiddelen E-Campus omgeving.

Na de wijziging worden deze toepassingen nogmaals getest, zodat kan worden vastgesteld dat deze nog steeds correct benaderbaar zijn.

Mochten de werkzaamheden onverwachts niet correct uitgevoerd kunnen worden, wordt er terug gegaan naar de originele situatie.

 


Trefwoorden