Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bauke Koekkoek wint Publicatieprijs 2021 van Stichting Maatschappij en Veiligheid

Plaatsingsdatum: 1-12-2021 15:00

Laatste update: 1-12-2021 15:09

Bauke Koekkoek, lector Onbegrepen gedrag, veiligheid en samenleving aan de Politieacademie, heeft de Publicatieprijs 2021 van de Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV) gewonnen, voor zijn publicatie ‘De kwestie van verwarde personen, naar een andere benadering van onbegrepen gedrag’. 


De Stichting Maatschappij en Veiligheid is een onafhankelijke organisatie, die gevraagd en ongevraagd adviseert over veiligheidsissues. Elke twee jaar reikt de SMV een publicatieprijs uit aan de auteur(s) van een publicatie over een onderwerp op het brede terrein van veiligheid en veiligheidszorg. De publicatie dient onder meer wetenschappelijk en/of maatschappelijk relevant te zijn, gedegen onderbouwd, origineel en toegankelijk voor professionals in de veiligheidszorg.

150 publicaties

Een leescommissie stelde uit zo’n 150 publicaties een shortlist samen. Een jury, onder voorzitterschap van prof. dr. Ybo Buruma, droeg het boek van Bauke Koekkoek als winnaar voor aan het SMV-bestuur. 'Bauke Koekkoek schetst in deze studie de hopeloze en uitzichtloze manier waarop met verwarde personen in de huidige maatschappij wordt omgegaan. De verantwoordelijkheid voor de aanpak is diffuus; er zijn meerdere instanties betrokken en de verantwoordelijkheden zijn niet duidelijk. Koekkoek doet verschillende suggesties om de aanpak van het vraagstuk rond verwarde personen te verbeteren', zo staat in het juryrapport

Integrale manier van kijken

''Mooi nieuws, ik ben er blij mee'', zegt Koekkoek, die een oorkonde en een geldbedrag van 1500 euro in ontvangst mag nemen. ''Er wordt vaak instrumenteel gekeken naar de kwestie rond verwarde personen. De cijfers lopen op, daar moeten we iets aan doen. Er komt een meldpunt, of er wordt gezegd dat er meer hulpverleners bij moeten, dan lost het zich vanzelf op. Ik heb het in het boek breder bekeken, veel meer factoren laten meewegen en ook het probleem geschetst dat dit een maatschappelijk fenomeen is dat je moeilijk beet kan pakken. Het leukste aan deze prijs vind ik de erkenning voor het feit dat ik het zo breed heb bekeken en dat de jury heeft gezegd dat dit een goede integrale manier van kijken is, die mogelijk bij meer kwesties gebruikt kan worden.''

Bron van inspiratie

Volgens de jury is het denkkader van de auteur zeer goed toepasbaar in andere sectoren. 'Het kan een bron van inspiratie zijn voor met name professionals die in de frontlinie van de samenleving werkzaam zijn via hun directe contacten met burgers in allerlei situaties. Denk aan mensen die werkzaam zijn bij politie, zorg- en hulpverlening, onderwijs, brandweer, belastingdienst, douane, sociale dienst, maar bijvoorbeeld ook in loketfuncties bij gemeenten en bedrijfsleven.'

Conferentie

Naar aanleiding van het boek organiseert de SMV op 27 januari 2022 een conferentie, onder de titel: De kwestie verwarde personen en meer. Op dit congres zal de relevantie van Koekkoeks benadering vanuit verschillende perspectieven (zorg, reclassering, lokaal beleid) verder worden verkend. Sprekers zijn Ybo Buruma (lid Hoge Raad en voorzitter van de jury van de SMV-publicatieprijs), Johan Bac (directeur Reclassering Nederland) en Sharon Dijksma (burgemeester Utrecht). De toegang is gratis.

Op het congres zal tevens de uitreiking van de SMV-publicatieprijs plaatsvinden. Het vindt plaats op 27 januari 2022, van 19.30 tot 21.30 uur In Den Haag (Haagse Campus van de Universiteit Leiden, Wijnhaven, Turfmarkt 99). Een en ander onder het voorbehoud dat 'Covid' een congres mogelijk maakt.

Trefwoorden